Associación Arquitectes per l’Arquitectura

Coordinación general
Laura Arriola

Email: info@arqxarq.es
Teléfono (+34) 652 37 18 95
AxA  ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA
Sant Agustí, 5 1F 08012 Barcelona

CIF: G-65502569
Inscrita en la Sección 1ª del Registro d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Inscrita al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.