Associació Arquitectes per l'Arquitectura

Coordinació:
Laura Arriola

Email: info@arqxarq.es
Telèfon (+34) 652 37 18 95
ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA
Sant Agustí, 5 1F 08012 Barcelona

CIF: G-65502569
Inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.