Opinió

Construir habitatge, destruir mites | Elena Costas

Sabem el que cal a mitjà i llarg termini –més habitatges–, però no com arribar-hi, o com gestionar les necessitats immediates

Xavier Monteys: “Quan es reinvindica el criteri és perquè falten les idees”

Xavier Monteys: “Quan es reinvindica el criteri és perquè falten les idees”

L’arquitecte i catedràtic de Projectes de l’ETSAB deixa la docència amb quatre conferències que resumeixen els seus interessos

No és ciutat per a vells | Juli Capella

No és ciutat per a vells | Juli Capella

Barcelona veurà com augmenta la seva població en els pròxims 20 anys però amb veïnsde més de 65 anys, per això s’ha d’adaptar a un nou escenari de senectut activa

Mecanoscrit del segon Eixample | Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Mecanoscrit del segon Eixample | Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Els problemes de Barcelona avui no són menors que els de principis del segle XX; el límit de Collserola, el Besòs, el Llobregat i el mar són les muralles de llavors

OPINIONS  | Jaume de Oleza (AxA)

OPINIONS | Jaume de Oleza (AxA)

Barcelona a debate

L’habitatge a Espanya, la sanitat als Estats Units | Antoni Bassas

L’habitatge a Espanya, la sanitat als Estats Units | Antoni Bassas

Hi ha el malestar generalitzat de tanta gent, sobretot jove, que es veu privada de qualsevol accés raonable al mercat immobiliari

L’honor de la ciutat | Josep Ramoneda

L’honor de la ciutat | Josep Ramoneda

És a la ciutat on encara és possible que l’espai públic exerceixi de lloc de trobada i contacte, indispensable per al reconeixement mutu, que és la base de qualsevol forma de convivència realment possible

L’important i l’urgent | Joan Clos

L’important i l’urgent | Joan Clos

La major part de l’habitatge de protecció social ha sigut de promoció privada i en règimde propietat; la de menys quantia, la pública i de lloguer

OPINIONS

OPINIONS

Festival de Arquitecturas de Barcelona | Eduard Rodríguez Villaescusa

Xoc d’arquitectes en cap: “Es va prohibir dibuixar Barcelona i debatre grans idees”

Xoc d’arquitectes en cap: “Es va prohibir dibuixar Barcelona i debatre grans idees”

El futur urbanístic de Barcelona enfronta Josep Antoni Acebillo, Oriol Clos, Vicente Guallart i Xavier Matilla, en un debat organitzat per AxA