Opinió

Ciutat safareig | Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Ciutat safareig | Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Les ciutats, com les persones, tenen una cara pública i una de privada. Una vida per mostrar i una altra per amagar, fent invisibles, moltes vegades, les accions que veritablement fan possible la vida

L’Hivernacle i Via Laietana: vells edificis nouvinguts | Xavier Monteys

L’Hivernacle i Via Laietana: vells edificis nouvinguts | Xavier Monteys

Totes dues construccions demostren que poden obrir-se pas en el temps amb l’eina més poderosaque tenen: la utilitat

IA: AI, AI, AI | Jordi Cabré

IA: AI, AI, AI | Jordi Cabré

L’exposició ‘IA: Intel·ligència Artificial’ es pot veure al CCCB fins el 17 de març

Fins on pot arribar la gestió intel·ligent de les ciutats? | Oriol Estela

Pràcticament tots els aspectes de la gestió urbana es veuran influenciats pel desenvolupament de la IA i les seves aplicacions

La intel·ligència artificial no és futur, és una realitat, una tecnologia transformadora de les ciutats | Josep Grau

Josep Grau argumenta que una metròpoli que usa intel·ligència artificial està més preparada per millorar en molt àmbits com ara l’eficiència i la mobilitat

ARQUITECTURES ESCRITES

ARQUITECTURES ESCRITES

La libertad es una librería | Rafa de Cáceres

Arquitectura en l’era de la IA | Claudina Relat

Arquitectura en l’era de la IA | Claudina Relat

La participació activa de les persones i les institucions és essencial per garantir un espai digital que sigui segur, ètic i que protegeixi els interessos de tothom

Una tortuga en la ciudad | Jaume de Oleza (AxA)

Una tortuga en la ciudad | Jaume de Oleza (AxA)

Sobre la biblioteca de Blanes… | Artigues & Sanabria Arquitectes

Sobre la biblioteca de Blanes… | Artigues & Sanabria Arquitectes

-[…] voldríem incidir en el fet que una obra d’Arquitectura no és solament una “construcció”. Una obra d’Arquitectura com la Biblioteca, que ha estat publicada i nominada en multitud de premis i publicacions té darrere seu una disciplinarietat i una cultura que van molt més enllà de mirades massa superficials, poc rigoroses i amb molt poc contingut

Nous camins per a la construcció d’habitatges | Arcadi Pla (AxA)

Nous camins per a la construcció d’habitatges | Arcadi Pla (AxA)

En els darrers temps s’han produït grans canvis en la manera de concebre l’habitatge, tant en els seu contingut i estratègia tipològica com en el de la determinació tecnològica i constructiva