Carta al CoAC arrel de les condicions del concurs de BIMSA ‘Biblioteca a la Finca Muñoz Ramonet’

Carta al CoAC arrel de les condicions del concurs de BIMSA ‘Biblioteca a la Finca Muñoz Ramonet’

Tal i com vàrem comentar en la darrera assemblea, des d’AxA volem posar en coneixement del CoAC les diferents convocatòries irregulars de concursos de projectes que ens van arribant, tant a través vostre com des d’altres arquitectes. Aquesta primera fa referència al concurs de la Biblioteca Muñoz Ramonet. Us mantindrem informats de les possibles reaccions que tingui aquesta iniciativa

Sr. Lluís Comeron
Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Pl. Nova, 8  08002 Barcelona

Benvolgut Lluís,

En la darrera Junta d’Arquitectes per l’Arquitectura es van debatre les condicions de convocatòria del concurs per a la redacció del projecte d’una biblioteca a la finca Muñoz Ramonet situada al carrer Muntaner de Barcelona, convocat per l’Ajuntament de la ciutat a través de l’empresa municipal BIMSA. Com a resultat del debat es va aprovar per unanimitat adreçar-se al degà del CoAC per realitzar-li tres peticions:

1- Segons les dades de la pròpia BIMSA, han concursat 77 equips d’arquitectes que han presentat cadascun dues làmines A2.

A través dels nostres associats sabem que els costos de presentació d’un concurs d’aquest tipus oscil·len al voltant de 12.000€. Suposant que el costos de presentació d’aquest en concret fossin només la meitat, és a dir, 6.000€, això representaria que al col·lectiu d’arquitectes que s’han presentat al concurs, el fet de concursar els ha costat 462.000€. Dit d’una altra manera, els despatxos que s’han presentat han sofert una descapitalització de 462.000€.

Curiosament el concurs serveix per contractar únicament l’avantprojecte per una quantitat d’honoraris de 37.000€ amb l’esperança de que et contractin per uns honoraris de 465.065,35€.

Aquesta descapitalització succeeix pràcticament en tots els concurs, per la qual cosa la descapitalització del col·lectiu d’arquitectes assoleix unes xifres escandaloses.

La primera petició és que des del CoAC es realitzin les actuacions necessàries perquè la participació en els concursos no impliqui una descapitalització desmesurada del col·lectiu d’arquitectes.

2- Segons les dades aportades pels socis d’AxA que s’han presentat, les hores dedicades a aquest concurs han estat una mitjana de 300h per equip. Aquesta dada representa que entre tots els concursants han dedicat unes 23.000 hores !!!.

Acceptem que no hagin estat 23.000 hores sinó la meitat, és a dir 11.500 hores. Segueix sent una xifra esfereïdora.

La segona petició és que donada la quantitat d’hores que els arquitectes han dedicat a la redacció d’aquest projecte, el CoAC realitzi les actuacions necessàries perquè el Jurat dediqui a jutjar i avaluar els projectes presentats un temps raonablement equivalent al que els arquitectes han dedicat de forma gratuïta per a la Ciutat, així com que el Jurat es comprometi a presentar públicament l’acta raonada de les seves deliberacions i conclusions.

3- És cert que els arquitectes s’han presentat a aquest concurs per obtenir una feina, però no és menys cert que la Ciutat es beneficiarà al poder realitzar una obra de gran qualitat arquitectònica.

La tercera petició és que des del CoAC es realitzin les actuacions necessàries perquè els treballs que gratuïtament han realitzat els arquitectes en benefici de la Ciutat siguin exposats al públic, juntament amb còpia de l’acta del Jurat perquè els ciutadans coneguin la feina dels arquitectes presentats i realitzada en benefici de la ciutat.

Així mateix et demanaríem que ens mantinguessis informats de les gestions que el CoAC realitza per a aconseguir les nostres peticions.

Quedem a la teva disposició pel que creguis necessari.

Atentament,

José M Gutiérrez,
Secretari Arquitectes per l’Arquitectura

Barcelona, 12 de setembre de 2016