MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JAUME DE OLEZA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JAUME DE OLEZA

CLINICA CREU BLANCA

2001 – 2004

El projecte contempla en primer lloc, la reforma i rehabilitació de l’edifici denominat la Quinta de Sant Isidre,  un exemple de l’arquitectura del primer quart de segle XX a Sarrià , obra de Joaquim Lloret. D’acord amb la catalogació del patrimoni de l ‘ajuntament crèiem important respectar tant la volumetria de l’edifici com preservar els elements de la façana i els espais de l’interior de l’ edifici definits a la fitxa de patrimoni, conservant així mateix els importants murs davant de l ‘avinguda Foix i al carrer Dominguez i Miralles. I d’altra banda l’ampliació amb un edifici nou comunicat amb l’anterior. Tot això per ubicar la futura clínica Creu Blanca.

Vàrem proposar la construcció d’un nou edifici adossat al mur de contenció existent, alineat al carrer Domínguez i Miralles i endarrerit en referència a la alineació corresponent a l’avda. Foix, desenvolupant la inclinació suficient per tal de salvar els pins existents. L’edifici s’acaba superiorment amb una coberta enjardinada al mateix nivell de la cota superior del mur, per tal de complir els criteris de no percebre la nova volumetria. En definitiva el edifici nou en estar semi soterrat actua com un mur de contenció al mateix temps,  conserva la superfície integra del jardí existent.

Les façanes segueixen l’estètica marcada pel  basament de l’edifici actual, combinant els arcades de mig punt amb l’aplacat de pedra. És  repeteix mimèticament l’acabat amb balustres de la barana de la terrassa.

La proposta pretén en tot moment l’ integració i respecte total al medi i l’arquitectura existents, sense aportar cap singularitat, donada la força i potència de l’edifici existent.


Autors: Jaume de Oleza- Josefin Alomar Serrallach

Estructures: Estudi Bernuz-Fernández Arquitectes S.L.- BOMA

Instal·lacions: Consulting Oficina Técnica Lluis J. Duart.

Arquitectura Tècnica: Andreu Picó