MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN NOGUÉ

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN NOGUÉ

16 Habitatges socials per a l’ajuntament de Granollers, Barcelona

2007

L’estratègia arquitectònica, en aquest cas, ha sigut construir un bloc amb un llenguatge de façana que cerca l’abstracció a través del color, ritme i moviment. Llenguatge que contrastarà amb l’ús “domèstic” i privat de l’interior. Per conjugar les dues realitats es col·loquen panells mòbils que transformen la façana al llarg del dia i les estacions, en funció de la major o menor obertura dels forats segons el grau de privacitat escollit per l’usuari.

L’estudi tipològic tracta d’evitar els habitatges amb una única orientació, sense possibilitat de ventilació creuada. S’intenta doncs donar cantonada als habitatges que no la tindrien, mitjançant un nucli de serveis obert a dues terrasses, que seran alhora pati d’entrada-rebedor i façana oberta a una altra orientació que permet un tiratge natural a través de les obertures al nucli de serveis.

Seleccionats a la Cinquena Biennal d’Arquitectura del Vallès

Primer premi al concurs restringit del projecteAUTORS: ONL Arquitectura, Joan Nogué, Txema Onzain, Félix López

COAUTOR: Jordi Roig, arq.

COL·LABORADORS: Fèlix López, arq. Mireia Marés, arq. Anna Feu, arq. Topo Abe, arq.

FOTOGRAFIA: José Hevia