Presentació


L’associació Arquitectes per l’Arquitectura neix el 2011 sota la iniciativa d’un grup d’arquitectes que comparteixen una sèrie d’inquietuds i interessos comuns i que creuen en l’Arquitectura com a eina de progrés i com a fidel reflex cultural de la societat que la fa possible.
Amb aquesta intenció, la voluntat de l’associació és destacar els valors passats, presents i futurs de l’Arquitectura, valorant el interès que històricament ha despertat a Catalunya, i es constitueix com una plataforma d’opinió i acció amb la voluntat de acollir tots aquells arquitectes compromesos amb les següents idees fundacionals:

· L’Arquitectura entesa com un bé d’interès comú

· L’Arquitectura entesa com un fet cultural

· L’Arquitectura i la seva relació amb el món del coneixement i la docència

· L’Arquitectura i la seva problemàtica professional

Socis i Amics

JUNTA

President
Sanabria, Ramón

Tresorer-secretari
Gutiérrez, Josep M.

Vocals

Bonell, Esteve
Camps, Josep
Fernández, Franc
Mora, Aureli
Rubert de Ventós, Maria
Trias de Bes, Juan
Valls, Ramon

Adjunts

Bach, Eugeni
Ferrando, Josep
García-Ventosa, Gerardo
Maideu, Carla*
de Oleza, Jaume
Rodríguez Villaescusa, Eduard

President Emèrit
Paricio, Ignacio

Coordinació General
Laura Arriola

Cultura i Comunicació
Omar Ornaque

Procés d’inscripció

Qualsevol arquitecte interessat a formar part de l´associació pot comunicar-ho a través del formulari adjunt que serà tramès a la junta directiva.

Nom*

Cognoms*

Titulació*

Telèfon*

Email*

Breu descripció professional*

* Aquest camps són obligatoris

La quota mensual de soci és de 30€ + IVA.

Per nous associats, el primer any és gratuït. En cas de ser arquitecte/a menor de 40 anys, la quota serà gratuïta fins al límit dels 40.