XXXIXè Curset de Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

XXXIXè Curset de Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

Els propers 15, 16, 17 i 18 de desembre, es celebrarà al CoAC el XXXIXè Curset de Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: ‘Ibèria, Roma, Al-Andalus: el fi com a principi’

Cal inscripció prèvia. A continuació, us adjuntem la presentació i el programa:

‘Considerant l’àmbit de la península ibèrica, els termes o conceptes “ibèric, romà i andalusí” són fonamentals en el nostre Patrimoni Arquitectònic i sovint estan presents i s’han consolidat quasi com inevitables en les prospeccions arqueològiques complexes i en l’ anàlisi previ d’ estructures cristiano-medievals i posteriors.

La història és un procés evolutiu, i la pervivència dels substrats i traces d’una època anterior repercuteix i condiciona les estructures d’un nou període que, generalment, s’instal.len o s’imposen al damunt de les conquerides.

La ibèrica, és l’origen a partir de la qual ens configurem com a poble i com a cultura, i la romana i l’ andalusina, són les civilitzacions que, venint del mateix mediterrani, van arrelar profundament en el nostre territori i van ser fonamentals per seguir construint la nostra història i probablement per començar a escriure la nostra identitat.

L’objectiu de les jornades IBÈRIA ROMA AL-ÀNDALUS és la visió interrelacionada d’aquestes tres cultures en els seus aspectes territorials, urbans, arquitectònics, constructius,… i dels diferents criteris d’intervenció per la seva recuperació, des dels quatre punts següents:

1. Les característiques de cada una d’elles, amb la seva ideologia, objectius i la plasmació física dels seus continguts i accions.

2. La comparació, interrelació i influències entre elles, analitzant tant les diferències com els elements de continuïtat.

3. La seva influència en el període posterior,que podem qualificar encara com la nostra civilització actual, que, des de l’Alta Edat Mitja fins pràcticament avui dia, s’ha vertebrat bàsicament sobre el catolicisme.

4. La presentació i anàlisi, des de la perspectiva del moment actual, dels diferents criteris de recuperació, museïtzació i intervenció en aquest patrimoni.

La programació de les ponències seguirà un fil conductor, que permeti presentarles com un únic contingut global, estructurat en els quatre eixos temàtics següents:

El TERRITORI, entenent el paisatge com el marc físic de les seves infraestructures i la CIUTAT, com el mecanisme principal de colonització, l’ ARQUITECTURA, com el començament de la disciplina, tant pública com domèstica, i la CONSTRUCCIÓ, com l’evolució de les tècniques i els materials.

Amb aquesta visió de conjunt, volem que les jornades siguin un relat continu, amb una línia argumental basada en el diàleg interrelacionat entre els aspectes temàtics i les intervencions específiques.’