A propòsit de la Llei Catalana d'Arquitectura | Lluís Domènech

A propòsit de la Llei Catalana d'Arquitectura | Lluís Domènech

Comunicat en relació als avenços dels últims mesos envers la Llei Catalana de l’Arquitectura

Benvoguts socis d’Arquitectes per l’Arquitectura,

Com ja sabeu, des de fa molts mesos, AxA ha col•laborat per invitació del Conseller Santi Vila en la redacció del text de la futura Llei Catalana de l’Arquitectura. Aquest projecte será properament aprovat pel Govern de la Generalitat.

El camí recorregut no ha estat fàcil i els que hi han participat en el dia a dia, com l’Ignacio Paricio, no es creuen encara que haguem assolit tants objectius davant l’oposició inicial d’altres col•lectius per raons purament corporativistes. La inclusió, en el preàmbul, de la necessària participació i col•laboració interdisciplinar, fet que nosaltres sempre hem acceptat i que practiquem en la nostra feina professional diària, sembla que ha tranquil•litzat els ànims.

El més important és que amb aquesta llei quedarà instituida la necessitat del foment de la qualitat arquitectònica com a bé d’interès públic. Amb això, la nova Llei es posa en línia amb les Directives de la Unió Europea (Directiva 2014/24/UE), mentre l’Estat espanyol encara no ha transposat aquests conceptes a la legislació vigent dins d’Espanya.

Cal resaltar que, a partir d’ara, qualsevol licitació de serveis de Projectes d’Arquitectura es regirà per les normes especials aplicades als Concursos de Proyectos (Articles 184 al 188 del TRLCSP), i les institucions licitadores no podran fer ús arbitrari d’altres apartats de dit text refusat.

Especial cura s’ha tingut, fins on hem pogut, en protegir la transparència del jurat dels concursos i la minimització de la proposta econòmica, situació que com heu vist en els darrers concursos promoguts pel Consorci de la Zona Franca ha arribat a la barbaritat de permetre baixes de fins el 77,5%

Seguirem treballant d’acord amb els criteris compartits amb el COAC, encara que el nostre Degà no ho hagi reflectit en la nota enviada a tots els col•legiats del dia 2 de març.

Ens veurem a la propera Assemblea.

Una abraçada,

Lluís Domènech
President d’AxA