Al·legacions als plecs del Consorci de la Zona Franca

Al·legacions als plecs del Consorci de la Zona Franca

Aquest divendres 30 de gener, AxA va presentar a la seu del Consorci de la Zona Franca un document amb al•legacions al Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En aquest escrit es qüestiona el procediment legal que permet al consorci contractar aquest projecte amb un sol criteri, el preu, ja que vulnera la finalitat del contracte del servei d’arquitectura i de l’esperit de les directives europees envers l’exigència de relació qualitat / preu en les adjudicacions de contractes del sector públic. També es qüestiona la inexistència de Jurat i que només es constitueixi una Mesa de Contractació per la valoració de les ofertes econòmiques. Sembla del tot irrellevant pel Consorci els aspectes tècnics i de qualitat en l’adjudicació d’un projecte d’aquesta envergadura i especialització tècnica.

Us informarem puntualment de la resolució d’aquest procés.

Descarregueu aquí el pdf amb l’escrit presentat.