Avís: Asemas cobra DROs per projectes no construïtsAviso: Asemas cobra DROs por proyectos no construidos

Avís: Asemas cobra DROs per projectes no construïtsAviso: Asemas cobra DROs por proyectos no construidos

Asemas està demanant actualment el pagament de DROs per obres que no s’han arribat a construir. Ja el fet de què demani un pagament per cada obra (a part de la quota anual) podria ser qüestionat; però en aquest cas ens sembla un cobrament clarament abusiu.Asemas está pidiendo actualmente el pago de DROs por obras que no se han llegado a construir. El hecho de que pida un pago por cada obra (aparte de la cuota anual) podría ser cuestionado; pero en este caso nos parece un cobro claramente abusivo.

Independentment de la legalitat d’aquest cobrament, tema que desconeixem, creiem que val la pena que abans d’enfrentar-vos a Asemas sobre aquesta qüestió feu dues coses: retornar el rebut al banc i assessorar-vos sobre la possibilitat de canviar d’asseguradora.

Com ja sabreu, a AxA hem signat un conveni amb dos d’elles, Marsh i Global Finanz. Totes dues cobren una única prima anual, en funció de la facturació, i les quotes són molt més ajustades que les d’Asemas. En aquest enllaç podreu trobar més informació i els seus contactes.

I recordeu que teniu fins al 15 de desembre per canviar d’asseguradora (Asemas demana 15 dies), però us aconsellem que si feu el canvi, el prepareu molt abans.

AxA

Independientemente de la legalidad de este cobro, tema que desconocemos, creemos que vale la pena que antes de enfrentaros a Asemas sobre esta cuestión hagáis dos cosas: devolver el recibo al banco y asesoraros sobre la posibilidad de cambiar de aseguradora.

Como ya sabéis, en AxA hemos firmado un convenio con dos de ellas, Marsh y Global Finanz. Ambas cobran una única prima anual, en función de la facturación, y las cuotas son mucho más ajustadas que las de Asemas. En este enlace podréis encontrar más información y sus contactos.

Y recordad que tenéis hasta el 15 de diciembre para cambiar de aseguradora (Asemas pide 15 días), pero os aconsejamos que si realizáis el cambio, lo preparéis con tiempo.

AxA