AxA presenta al·legacions a un concurs de BIMSA | AxA

AxA presenta al·legacions a un concurs de BIMSA | AxA

Aquest dimecres 9 de juliol, AxA va presentar a la seu de BIMSA un document amb al·legacions al concurs “Serveis de redacció d’avantprojecte relatiu a la rehabilitació integral de la masia de Can Girona, així com possible adjudicació dels posteriors treballs de redacció de projecte i de direcció i liquidació d’obra”.

En aquest escrit es qüestiona el procediment legal que permet a BIMSA contractar per separat, i de forma opcional, les diferents parts del projecte (separades en el plec de bases com “apartats”), tot i que es demani una proposta técnica i econòmica per la seva totalitat; i el fet de que s’aculli a la possibilitat d’encarregar aquestes fases segons un “Procediment Negociat sense publicitat”. Donat que les propostes dels possibles adjudicataris han de ser valorades en la seva totalitat d’acord amb els criteris d’adjudicació prèviament establerts, AxA demana aclariments sobre quins seran els aspectes subjectes a negociació que l’organ de contractació pretén “negociar” a posteriori.

Aquesta iniciativa s’ha pres desprès de vàries cartes a aquesta entitat en les què es demanava una millora de les bases dels concursos d’arquitectura.