Conclusions de la reunió sobre concursos d'arquitectura

El passat 20 d’octubre els associats de AxA vam celebrar una reunió de debat sobre els concursos d’arquitectura. En aquesta reunió vam parlar sobre les actuals condicions de treball, proposant millores que han de beneficiar a tots els arquitectes que projecten i dirigeixen obra, sigui el que sigui la seva edat i prestigi públic.

Vam acordar que en l’exercici d’aquest objetiu social, els concursos públics d’arquitectura hauríen de ser exemplars en els següents aspectes:

–    La màxima eficiència de les aportacions dels concursants al servei de la
societat
–    El respecte al treball dels concursants distingint concursos adequadament
retribuïts i/o consultes d’idees convenientment difoses posteriorment
–    La garantia de continuïtat dels objectes de concurs que evidenciïn la
utilitat de l’aportació més enllà d’interessos polítics
–    El lideratge de l’arquitecte en la conceptualització del projecte en totes les
seves fases

Celebrem que l’Ajuntament de la nostra ciutat convoqui un concurs amb objectius tan importants. Valorem molt la convocatòria, l’esforç que implica i el paper de lideratge que s’atorga als arquitectes. Creiem però que hi ha elements millorables en la convocatòria del concurs Les 16 Portes de Collserola que cal replantejar, de la mateixa manera que en altres concursos convocats per diverses administracions.

Volem deixar constància de la nostra actitud propositiva i d’àmplia col•laboració amb l’Ajuntament, amb el COAC i tots els altres grups d’arquitectes en aquest context. Proposem un acord consensuat i unànime que determini les característiques dels concursos de arquitectura. Estem segurs de l’èxit de la convocatòria i esperem que tots junts millorem les condicions en què es produeix l’arquitectura.