EL CONCURS D’IDEES DE L’AMB ‘NUSOS I CRUÏLLES’ JA TÉ SIS PROPOSTES GUANYADORES

EL CONCURS D’IDEES DE L’AMB ‘NUSOS I CRUÏLLES’ JA TÉ SIS PROPOSTES GUANYADORES

Entre ells Batlle i Roig Arquitectura (AxA), per l’Àmbit 1: Montgat-Barcelona. Nus B-20 / C-31/ N-2

L’AMB dona a conèixer els sis projectes més ben valorats dels que han arribat a la fase final del concurs d’idees Nusos i Cruïlles. Cada un dels sis àmbits té una proposta guanyadora i quatre propostes finalistes:

  • Àmbit 1: Montgat-Barcelona. Nus B-20 / C-31/ N-2. Matriu activa, de Batlle i Roig Arquitectura, SLP
  • Àmbit 2: Barcelona – Sant Adrià de Besòs – Badalona – Santa Coloma de Gramenet. Nus B-10 | Gran Via. Una de Set, de JPAM, Auding Intraesa, Anna Zahonero
  • Àmbit 3: Montcada i Reixac – Barberà del Vallès. Nus AP-7 | C-58 | N-150  Baricentro. Delirius Baricentro, de Joan Solà Font + Carles Crosas Armengol (UPC) + Jordi Julià Sort- TRN TÁRYET
  • Àmbit 4: Sant Cugat del Vallès – Rubí. Nus B-30 Hospital General. Franja de contacte, de Balbina Mateo Segura
  • Àmbit 5: marge dret del Llobregat – Pallejà – Sant Vicenç dels Horts. Nus N-340 | N-2 | BV-2002  Quatre Camins. Via escènica, de Agence Ter & Ana Coello UTE
  • Àmbit 6: Sant Boi de Llobregat – El Prat de Llobregat. Nus C-32 | A-2  Delta del Llobregat. Delta Polis, de Robert de Paauw (de Paauw architecture), Álvaro Clúa, Berenguer Gangolells, Paula Bruna Pérez

Les sis propostes més ben valorades pel jurat aporten solucions per reconnectar el territori, integrar les infraestructures en els espais oberts i els teixits urbans i proposar nous usos que potencien les centralitats i els espais intermodals

El jurat de cada àmbit es composa per tres directors o tècnics de l’AMB, un representant de cada ajuntament implicat i un expert designat per cada un dels tres col·legis professionals (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Catalunya). El jurat ha tingut en compte diferents aspectes: accessibilitat, multifuncionalitat, vies de transport, inserció territorial, la continuïtat dels teixits urbans i l’articulació de les centralitats locals i metropolitanes, així com la viabilitat i llegibilitat de les propostes.

Cada jurat ha valorat molt positivament la gran quantitat d’idees aportades, tant les que han resultat guanyadores (que han obtingut un premi) com aquelles que han quedat finalistes (que han obtingut una compensació econòmica).

Es tracta d’un certamen per repensar les infraestructures viàries futures i recollir estratègies i apostes que replantegin el futur paper d’aquestes vies metropolitanes

Aquest certamen, que va començar el gener del 2020, s’ha desenvolupat en dues etapes: en primer lloc, un àmbit de reflexió estratègica d’encaix territorial de les infraestructures, amb 58 equips participants, i en segon lloc, un àmbit de proposta del nus viari, amb 29 equips.

Tots els aspirants han hagut de formar un equip tècnic pluridisciplinari dirigit per un urbanista i compost com a mínim per un arquitecte, un enginyer i un ambientòleg. 

Aquesta concurs d’idees està plantejat com un procés de participació tècnica alineat amb els objectius del PDU metropolità i adreçat al sector professional de l’urbanisme. El certamen s’ha proposat com a concurs internacional, amb la voluntat d’obrir un debat tècnic als professionals experts en la matèria per plantejar quin paper han de tenir els nusos viaris i les infraestructures viàries del futur. 

El futur Pla director urbanístic metropolità recollirà les idees més encertades de tots els participants per tal d’estudiar alternatives en cada un dels àmbits proposats i agafar diferents idees derivades de les propostes del concurs. Amb l’objectiu de compartir aquestes idees i reflexions, l’AMB farà una exposició a inicis del 2022 i una publicació que formarà part de la col·lecció Quaderns PDU metropolità.

En aquest enllaç trobareu totes les propostes presentades a la segona fase.