Els arquitectes i Tarragona 2017

Els arquitectes i Tarragona 2017

Publicat el dimarts, 18 de novembre de 2014 a CIRC DE TARRAGONA

 

JOAN TOUS | President del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona | La celebració dels Jocs del Mediterrani l’any 2017 representa per Tarragona una oportunitat de promoció i dinamització de la ciutat. Els arquitectes de Tarragona, al igual que tots els sectors econòmics de la ciutat, esperem i confiem que l’organització dels jocs representi també una oportunitat de desenvolupament professional i d’impuls a la reactivació del nostre sector.

A poc menys de 3 anys de la data prevista per l’esdeveniment, ha arribat el moment de posar en marxa les licitacions dels contractes de redacció dels projectes dels diferents equipaments previstos. La primera de les licitacions que s’ha convocat ha estat, fa uns pocs dies, el projecte i direcció d’obra del Pavelló Poliesportiu de Campclar (Palau d’esports), segurament l’obra més important juntament amb l’ampliació i remodelació de les piscines (Centre aquàtic) i la urbanització de tot l’àmbit de l’anomenada Anella Mediterrània.

La licitació dels treballs tècnics relatius a aquesta obra, que serà finançada per la Generalitat, l’ha tret a concurs públic Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. Considerem que les condicions que estableix el plec de bases del concurs per a la selecció dels arquitectes són tremendament restrictives pel que fa a l’acreditació d’experiència professional específica i a l’excessiva exigència de solvència econòmica.

D’altra banda el concurs convocat és a una sola volta, es a dir, no es contempla un procediment habitual en les licitacions per aquest tipus d’obres: una primera selecció d’uns quants equips atenent a la seva capacitat tècnica i una segona fase on aquests equips presenten propostes gràfiques d’un avantprojecte de l’edifici, de manera que la selecció de l’equip es pot fer valorant la qualitat arquitectònica d’una proposta concreta i no tan sols la solvència tècnica i econòmica.

Malauradament, podem afirmar sense por d’equivocar-nos, que en aquest moment no hi deu haver gairebé cap despatx d’arquitectura de la demarcació de Tarragona que compleixi aquestes condicions, cosa que, evidentment, no vol dir que no n’hi hagi cap que tingui la solvència professional i la capacitat tècnica adequades per desenvolupar amb garanties el projecte del Poliesportiu de Campclar. Així doncs, es comprensible el desencís que ha generat aquest concurs entre els arquitectes de Tarragona, ja que, com hem dit anteriorment, esperem que l’organització dels Jocs del Mediterrani repercuteixi d’una manera positiva sobre la nostra activitat professional.

El compliment de la Llei Contractes del Sector Públic és una condició necessària però no suficient per poder dir que el concurs està ben plantejat. Una cosa és la legalitat i l’altra l’establiment de les condicions que permetin obtenir el millor resultat. Creiem que, per tal que això passi, un concurs d’aquestes característiques hauria de complir dues condicions fonamentals: hauria de permetre una major concurrència de licitadors que millori la lliure competència entre arquitectes i, degut a la rellevància i singularitat de l’obra, el jurat hauria de poder valorar diferents propostes arquitectòniques i no basar la seva decisió només en criteris de solvència tècnica i econòmica.

Des del Col·legi d’Arquitectes hem tingut sempre la voluntat de servir al interès comú dels arquitectes i dels ciutadans. En aquest sentit ens oferim a les administracions públiques responsables de les contractacions per col·laborar en tot allò que puguem ser útils, en benefici de l’arquitectura i de la ciutat.

 

Foto portada extreta del twitter