Els jardins penjants de Sarajevo

Els jardins penjants de Sarajevo

L’estudi BCQ convertirà un pont en una nova plaça urbana vegetal

Publicat el dimecres 18 de març de 2015 al diari LA VANGUARDIA

En qüestió de mesos del pont de Sarajevo començaran a penjar plantes enfiladisses i plantes diverses per convertir aquesta gran infraestructura en un gran jardí penjant que donarà la benvinguda a tots aquells conductors que entrin a Barcelona per la Meridiana. Una estructura que pretén amagar la solidesa del formigó i la seva duresa visual sota una densa capa de verd amb la ferma ambició de transformar-se en un un pòrtic més amable per als veïns i conductors que diàriament el creuen.

Serà un pont ecològic, sostenible, amb els mínims costos de manteniment i autosuficient. Ho tindrà tot. L’Ajuntament invertirà un milió d’euros en la rehabilitació de l’estructura que funciona com a frontera física i també psicològica entre els districtes de Nou Barris i Sant Andreu. En aquest punt acaba la trama urbana i comença l’autopista en la qual un gran cartell permet llegir “Benvinguts a Barcelona”. La intenció és crear una nova Porta de Barcelona en la qual l’estructura verda funcioni com a pòrtic d’accés a la ciutat. Una prolongació del corredor verd de Collserola cap a altres espais enjardinats que aprofita la situació privilegiada d’aquest pont.

La cobertura verda serà de tres tipus i afectarà diferents parts de l’estructura. Els murs laterals i el frontal del pont seran un jardí vertical. Sobre la passarel·la es construiran unes pèrgoles que permetran plantar plantes enfiladisses que tamisaran la llum, fent ombra als vianants. Un altre dels punts serà la instal·lació d’un parterre lateral als sortints de l’estructura. Aquesta actuació permetrà guanyar 2,30 metres d’ample del pont.

Un dels principals canvis visuals, al marge dels jardins verticals i horitzontals, serà la calçada central del pont que es convertirà en plataforma única, compartida per vianants i vehicles. Tot aquest nou espai disposarà de bancs perquè els veïns hi puguin seure, zones per passejar, pèrgoles en les quals protegir-se i nou mobiliari urbà, a més d’un grada que funcionarà com a mirador i parterres. Elements que ara no té aquesta infraestructura. A la nit, el verd cobrarà protagonisme i deixarà de banda els llums pobres i taronges que el converteixen en un lloc lúgubre. Fins i tot tindrà captació d’energia fotovoltaica