En record d’Oriol Bohigas i Guardiola

En record d’Oriol Bohigas i Guardiola

Soci d’Arquitectes per l’Arquitectura. Amic, company i mestre