EXPOSICIÓ ‘PAISATGES HABITACIONALS’ | ORGANITZADA PER AMB·IMPSOL I AXA

EXPOSICIÓ ‘PAISATGES HABITACIONALS’ | ORGANITZADA PER AMB·IMPSOL I AXA

Nova itinerància, del 13 al 22 de novembre al CITILAB de Cornellà

La mostra ‘Paisatges Habitacionals’ desenvolupa els conceptes tractats en la publicació homònima, projecte editorial que relata un paisatge vist des de la comprensió lògica de l’habitar, una mirada inclusiva i projectiva a l’habitatge col·lectiu .

En coherència amb la visió col·lectiva i oberta de la publicació, aquesta mostra ens apropa als miralls territorials on es reflecteixen les nostres arquitectures locals: arquitectures socials europees de referència, aquelles amb les quals les nostres arquitectures dialoguen i es retroalimenten.

La mostra vol representar un diàleg visual i amistós entre els nostres paisatges habitacionals i aquells altres que, provinents de territoris, climes i societats distanciades, dialoguen còmodament amb la nostra manera d’habitar.

El contingut expositiu es centrarà en mostrar els paisatges habitacionals creats en les propostes dels estudis catalans en els concursos de l’IMPSOL, mentre que la selecció de projectes europeus ha estat feta per un grup representatiu de les diverses generacions de despatxos catalans, buscant el diàleg intergeneracional entre arquitectes catalans i europeus.

La mostra tindrà, com a missatge secundari, un caràcter sostenible. Els seus materials d’execució seran reciclables i/o reciclats, sostenibles, lliures de toxicitat i s’assegurarà la circularitat dels residus un cop finalitzat el seu cicle de vida.


Organitza: AMB·IMPSOL i AxA
Comissariat i conceptualització: Alejandra Liébana
Assessors: Franc Fernández, Andrea Caparrós, Amadeu Santacana
Disseny Gràfic: Rafael Mateo
Coordinació AxA: Laura Arriola


De dilluns a divendres de 8 a 20h.

Pl. Can Suris s/n | 08940 Cornellà de Llobregat