Frugal design y autoproducció al Mazda Space | FAD Xarxes d'opinió

Frugal design y autoproducció al Mazda Space | FAD Xarxes d'opinió

Durant el primer semestre de 2015 el FAD programa un conjunt d’actes per conèixer i debatre al voltant d’objectes i conceptes que a través del disseny promouen, instiguen, alimenten o detonen la transformació social. La propera sessió serà el dijous 4 de juny

‘El procés de reduir la complexitat i el cost dels béns o serveis, mantenint les seves qualitats, és el que s’anomena frugal design. La idea és que això permeti fer-los més accessibles i permetin millorar la vida de les persones aportant un major equilibri amb l’entorn. L’autoproducció sovint també està associada a contextos de gent amb pocs recursos que han de satisfer les seves necessitats amb creativitat i de forma alternativa al mercat.

Sovint aquestes pràctiques es relacionen amb els països mal anomenats «en vies de desenvolupament», però una mirada atenta al tema pot ajudar a discutir com es produeixen aquests processos, fins a quin punt fan al·lusió a altres realitats diferents de la nostra o fins a quin punt podem incorporar molts dels seus guanys.

És per això que en aquesta sessió proposem la presentació i el diàleg entre dues iniciatives allunyades geogràficament i culturalment com són Inteligencias Colectivas i Wecyclers.’