Per començar, un concurs | Junta del FAD

Per començar, un concurs | Junta del FAD

Aquest concurs ha de ser el primer pas per definir el projecte del Disseny Hub Barcelona per als propers anys i projectar-lo el món

Aquest és un article d’opinió publicat a La Vanguardia el 10 de febrer de 2020

El passat mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona va presentar una mesura de govern on s’anunciava la creació d’un clúster per “activar la indústria creativa de la ciutat”. Segons s’explicava en aquell document el Disseny Hub Barcelona serà el “espai emblemàtic” des del qual es dinamitzarà i es promourà l’activitat d’aquest clúster.

Des del FAD la iniciativa de l’ajuntament ens sembla realment interessant a més d’urgent i necessària. I és que, tal com hem escrit anteriorment, ens sembla que el Disseny Hub Barcelona no compleix en l’actualitat amb la funció per a la qual va ser concebut. També resulta evident que aquest equipament no ha aconseguit fer-se un lloc dins el mapa cultural i creatiu de la ciutat. Serveixi com a exemple un fet que potser pugui semblar anecdòtic però que resulta revelador: pugin a un taxi i demanin que els portin fins al Disseny Hub Barcelona. El més probable és que hagin d’aclarir que on volen anar és a “la grapadora de les Glòries” per arribar al seu destí. Ens preocupa certificar que, passats cinc anys de la seva inauguració, el centre des del qual, suposadament, s’haurà de desplegar l’activitat del futur clúster plantejat per l’ajuntament sigui encara un gran desconegut per a la ciutadania i funcioni, de facto, d’esquena a el sector creatiu.

La possibilitat de desplegar tot el potencial del Disseny Hub Barcelona depèn en primer lloc de la voluntat política i d’una aposta decidida per part de les administracions per definir les seves funcions i impulsar la seva activitat. En aquest sentit, ens satisfà llegir en l’informe presentat per l’ajuntament que per dur a terme aquesta proposta de clúster creatiu és imprescindible definir el projecte de futur d’aquesta gran casa del disseny en la qual cohabiten el FAD, el BCD, al Museu del Disseny i la Biblioteca El Clot – Josep Benet.

La definició dels òrgans de governança del Disseny Hub Barcelona és una de les principals assignatures pendents i un assumpte que ja no pot esperar més. Si aquest equipament ha de ser el vaixell insígnia de les indústries creatives ens sembla imprescindible que ens dotem d’una direcció que sigui capaç de treure el millor de cadascuna de les institucions que formem part del Disseny Hub Barcelona i sàpiga crear un projecte comú innovador, de qualitat i d’interès tant per a la ciutadania com per als professionals de sector creatiu.

Per això emplacem a l’Ajuntament a que convoqui com més aviat millor un concurs públic de mèrits per seleccionar un/a professional de reconegut prestigi i amb experiència provada dins del sector del disseny. És així com les institucions serioses, amb voluntat de transparència i que respecten les bones pràctiques escullen als seus màxims responsables. El CCCB, el MACBA, la Fundació Miró o el Gran Teatre de Liceu són només alguns exemples recents i propers.

Aquest concurs ha de ser el primer pas per definir el projecte del Disseny Hub Barcelona per als propers anys i projectar-lo el món. Qualsevol altra manera d’adjudicar la direcció de centre ens semblaria un incomprensible error que perjudicaria greument la seva imatge i la seva credibilitat.

Autor: La Junta del FAD