Habitatge públic, una necessitat urgent | Marc Riera

«Reset, crida per reactivar el país», document elaborat per un conjunt d’experts, que hauria de servir de full de ruta per reactivar l’economia després de la covid

Publicat al Diari de Girona el 13 de juliol de 2021

35.000 habitatges públics en 10 anys», titulava el Diari de Girona l’entrevista que li va fer a la degana de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Anna Garriga.

Al primer cop d’ull els números poden semblar exagerats, sobretot si tenim en compte que des del 2007 la Llei pel dret a l’habitatge impulsa la creació d’un parc específic d’immobles a un preu a l’abast de les rendes baixes i mitjanes. Una llei que té per objectiu destinar el 15% dels habitatges principals existents a polítiques socials en el termini de vint anys (2027), xifra de la qual estem molt lluny.

Tanmateix les declaracions de la degana surten d’un acurat estudi que té en compte l’evolució de l’habitatge i els dèficits acumulats dels darrers anys.

La construcció d’aquests 35.000 habitatges és només una de les propostes que apunta l’interessant document, «Reset, crida per reactivar el país», que ha elaborat un conjunt d’experts, entre ells la Dra. Garriga, pel nou govern de la Generalitat de Catalunya i que hauria de servir de full de ruta per reactivar l’economia després de la covid.

Recentment, les conclusions del procés participatiu del Pla Local d’Habitatge promogut per l’Ajuntament de Girona, o els concorreguts debats organitzats per l’arquitecta Itziar González, amb el suport de la Universitat de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, també evidenciaven i recollien la necessitat urgent de la promoció d’habitatge social. Una necessitat, manifesta, que incidirà en un dels sectors clau per a la recuperació econòmica del país, amb una funció social molt important, que hauria de permetre crear llocs de treball, resoldre algunes desigualtats i, alhora, ajudar a regular els preus de lloguer i venda.

Amb aquests números, es podria arribar a tenir el 10% d’habitatge públic; una dada mínima d’acord amb els estàndards europeus. No podem pretendre, però, que l’habitatge protegit, social o concertat el promoguin només les institucions públiques. I és que calen incentius per afavorir la promoció privada o la público-privada. També necessitem, i més si ho volem aconseguir en aquestes dates, que la promoció vingui acompanyada d’una important optimització de la documentació i els terminis burocràtics.

A més, i no menys important, caldria prioritzar la casa com a llar i no com a inversió especulativa.

«Reset, crida per reactivar el país» incideix en moltíssims altres aspectes, amb 91 propostes concretes i molt transversals, amb la consciència que cal estimular tots els sectors d’activitat econòmica i que l’impacte de les mesures proposades ha d’arribar a tots els racons del país. La reorientació de la taxa turística cap a la protecció de l’entorn i del patrimoni del país, aplicar eines avançades de màrqueting intel·ligent, resoldre problemes de finançament als municipis turístics
sense oblidar-se de la sostenibilitat, les energies renovables i el seu impacte ambiental o la importància de fomentar la rehabilitació són alguns exemples d’actuacions urgents, que podem explicar en propers articles.

Tenim molts projectes i reptes sobre la taula, com a societat, com a entitats i com a individus per tal d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels catalans.

Marc Riera i Guix, President de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya