Ignacio Paricio, membre de l’equip redactor de la Llei d’ArquitecturaIgnacio Paricio, miembro del equipo redactor de la Lley de Arquitectura

Ignacio Paricio, membre de l’equip redactor de la Llei d’ArquitecturaIgnacio Paricio, miembro del equipo redactor de la Lley de Arquitectura

Ignacio Paricio, president emèrit d’Arquitectes per l’Arquitectura, serà membre assessor de l’equip redactor de la Llei d’Arquitectura.Ignacio Paricio, presidente emérito d’Arquitectes per l’Arquitectura, será miembro asesor del equipo redactor de la Ley de Arquitectura. Aquesta llei neix, segons Santiago Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat, “amb l’objectiu de protegir i estimular el seu valor públic com a sector econòmic i com a element constructor de la identitat del país, i substituirà de forma progressiva les actuals de Política Territorial, d’Urbanisme i del Paisatge”

Més informació sobre la lleiEsta leu nace, según Santiago Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat, “con el objetivo de proteger y estimular su valor público como sector económico y como elemento constructor de la identidad de país, y sustituirá de forma progresiva las actuales de Política Territorial, de Urbanismo i del Paisaje”

Más información sobre la lley