Joan Pascual Argenté     Obres i projectes 1974 – 2019

Joan Pascual Argenté Obres i projectes 1974 – 2019

Inauguració 18.02.2020 19.30h. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona