La modernitat de la ciutat antiga


Primera conferència del cicle “Lliçons sobre Barcelona“, organitzat per Lluís Domènech i Girbau (AxA) a l’Ateneu Barcelonés. Aquesta sessió va comptar amb Oriol Bohigas (AxA); Enric Serra; Josep Maria Carreras i Itzíar González.

La següent serà “L’Eixample, gresol i centre de Barcelona” i es celebrarà el proper 18 d’abril. Cal inscripció a  info@arqxarq.es