La professió avui III: Els nous promotors, amb Antoni Bou i Josep M. Gutiérrez

La tercera tertúlia d’aquest cicle, encapçalada per Antoni Bou i Josep M. Gutiérrez (AxA), versarà sobre la recent desaparició del nostre client habitual, el promotor tradicional. Parlarem sobre qui poden ser els propers promotors i ón els podem trobar.

La tertúlia es celebrarà el proper 31 d’octubre a l’Ateneu, a les 18:00, i cal inscripció a info@arqxarq.es