La propietat intel·lectual dels arquitectes | Carta de Jordi Ludevid, President del CSCAE

La propietat intel·lectual dels arquitectes | Carta de Jordi Ludevid, President del CSCAE

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España posa en coneixement dels col·legiats una nova eina per fer valer els seus drets, en cas de desitjar-ho, al respecte de la publicació i divulgació de les seves obres en mitjans especialitzats.

Estimat/da company/a,

M’adreço a tu per informar-te d’una nova eina que ja està disponible al web del CSCAE.

Dins de la nostra tasca de defensa dels interessos dels arquitectes espanyols, des d’aquest Consell hem treballat els últims mesos de manera intensa en les diferents qüestions relatives a la propietat intel·lectual de l’obra de l’arquitecte. En concret, aquesta nova eina que et vull presentar està adreçada a la protecció i el dret que assisteixen l’arquitecte en termes d’aparició de la seva autoria en les reproduccions fotogràfiques dels seus edificis. Es tracta de reproduccions que ens podem trobar en revistes i publicacions especialitzades en sectors com l’arquitectura o la construcció, en les quals l’obra fotografiada és objecte d’un tractament informatiu singular i destacat, o bé il·lustren determinades informacions específiques.

Aquest tipus de fotografies solen ser acompanyades del nom del fotògraf o de l’agència periodística, però no fan cap referència a l’autoria del projecte arquitectònic. Aquest dret és exigible en aplicació de la Llei de Propietat Intel·lectual, com ha precisat la Direcció General de Polítiques i Indústries Culturals i del Llibre, i segons determina el Conveni de Berna.

Com a mesura per sol·licitar la protecció al dret que assisteix l’autor, hem enviat una comunicació als editors d’aquest tipus de revistes on exposem aquesta reivindicació de la professió.

No obstant això, volem donar-te la possibilitat d’adreçar-te personalment a la publicació o revista, en cas que detectis que cap obra teva ha estat reproduïda sense fer-ne esment a l’autoria. Això, sense perjudici que després puguis informar, si ho estimes oportú, d’aquest fet al teu Col·legi i, fins i tot, a aquest Consell.

Amb l’objectiu que aquestes reivindicacions tinguin un caràcter homogeni dins de la professió, a la pàgina web, dins l’àrea privada dels col·legiats, trobaràs un model de correu per enviar la teva reclamació específica al director de la publicació.

Espero que aquesta informació et sigui d’utilitat.

Una forta abraçada,

Jordi Ludevid i Anglada

President del Consell Superior dels Col·legis Oficials d’Arquitectes