L’Arxiu Històric del COAC esdevé secció de l’Arxiu Nacional

L’Arxiu Històric del COAC esdevé secció de l’Arxiu Nacional

El Govern aprova un conveni perquè l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes esdevingui secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Publicat a La República el 14 de desembre de 2022

El Govern ha aprovat l’establiment d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per a la constitució de la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya com a secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya. El COAC està interessat en què l’Arxiu Històric esdevingui secció per garantir la conservació i pervivència de l’arxiu en el temps, més enllà de la pròpia institució col·legial, i potenciar el tractament, la digitalització i la difusió dels seus fons, tot garantint-ne la conservació, segons les recomanacions internacionals i esmerçant esforços per augmentar el nombre de consultes i la usabilitat dels fons.

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) és el primer i principal arxiu històric de la Generalitat, integrat en el Departament de Cultura a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Té entre les seves funcions la recuperació de la documentació tant pública com privada que sigui rellevant per al coneixement de la història de Catalunya.

L’Arxiu Històric del COAC va ser creat el 1969 per a preservar els fons antics que posseïa el Col·legi provinents de l’Associació d’arquitectes i iniciar després una col·lecció sistemàtica de tots els arxius d’arquitectes catalans notables conservats en els respectius àmbits familiars. Custodia els fons professionals de prop de cent arquitectes.

També disposa de l’Arxiu Fotogràfic, que es va crear l’any 2007 com a secció de l’Arxiu Històric del Col·legi, hereva de l’anterior Centre de Documentació d’Imatges, per recuperar el patrimoni fotogràfic dispers per totes les àrees del COAC, i evitar la seva pèrdua o deteriorament per manca d’unes bones condicions de conservació i instal·lació. Entre d’altres fons, destaquen les tres grans col·leccions d’imatges recollides des de la creació de l’Arxiu Històric i ordenades de forma temàtica, onomàstica i geogràfica, respectivament, i els fons de fotògrafs de gran rellevància en el nostre país. A més, l’arxiu del COAC també inclou la plataforma digital arquitecturacatalana.cat, que recull l’obra més destacada realitzada al nostre territori des de 1832- any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona, que s’estableix com a modernitat – fins a l’actualitat.

A través del Decret 48/2019, el Govern va obrir la possibilitat que arxius privats amb documentació prou rellevant, que formi part del patrimoni documental de Catalunya, puguin establir una especial relació de suport i col·laboració amb l’Arxiu Nacional, esdevenint-ne seccions.

Com a condició prèvia, el decret fixa que aquests arxius privats, que en tot cas mantindrà l’autonomia en la seva gestió, haurien d’estar integrats dins el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), pas que l’arxiu del COAC ja ha formalitzat.

Així mateix, les noves seccions de l’Arxiu Nacional han de fer consultables els seus fons i documents a través del portal ‘Arxius en Línia’, el gran aparador conjunt dels arxius catalans.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Departament de Cultura consideren necessari establir una vinculació entre la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del COAC i l’ANC mitjançant la constitució del primer en secció de l’ANC. El Govern ha explicat que aquest pas es justifica per “l’elevat valor dels fons documentals conservats a la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del COAC, pel caràcter complementari dels fons del segle XX aplegats en ambdós centres i per la necessitat de proveir el COAC del suport necessari per poder realitzar adequadament les seves funcions i garantir la conservació del seu Arxiu”.