L’ITEC inicia una nova etapa amb la presidència de Lluís Comerón i Graupera

L’ITEC inicia una nova etapa amb la presidència de Lluís Comerón i Graupera

Substitueix Joan Ràfols Esteve, president de l’entitat durant 14 anys

• Lluís Comerón i Graupera (president): “l’actual context econòmic fa pensar en una lenta recuperació del sector, i aquí és on el paper de l’ITeC esdevé clau”

• Els canvis normatius en el sector de la construcció i la necessitat de les empreses del país d’obrir-se a nous mercats fan aconsellable un acompanyament tècnic sòlid i amb experiència com el de l’ITeC

Sustituye a Joan Ràfols Esteve, presidente de la entidad durante 14 años 

• Lluís Comerón i Graupera (presidente): “el actual contexto económico hace pensar en una lenta recuperación del sector, y aquí es donde resulta clave el papel del ITeC”

• Los cambios normativos en el sector de la construcción y la necesidad de las empresas del país de abrirse a nuevos mercados hacen aconsejable un acompañamiento técnico sólido y con experiencia como el del ITeC

 

El Patronat de la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) ha escollit Lluís Comerón i Graupera nou president de l’entitat en substitució de Joan Ràfols Esteve, qui ha exercit la seva presidència per un període de 14 anys. El nou president, el mandat del qual es perllongarà durant 4 anys, ha estat des de l’any 2010 membre del Patronat de l’ITeC en tant que degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Comerón és el cinquè president de l’ITeC d’ençà la seva fundació, ara fa 35 anys.

El nou president de l’ITeC, Lluís Comerón, explica que “en els darrers anys el sector de l’edificació ha treballat en la millora de la seva competitivitat. La intensitat de la crisi econòmica, tanmateix, ha alentit aquest procés, de manera que seguim tenint per davant reptes de transformació que són claus per al nostre futur. L’actual context econòmic fa pensar en una lenta recuperació del sector per als propers anys, i és aquí on el paper de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya esdevé clau”. En opinió de Comerón “l’ITeC, organisme que aglutina els agents públics i privats del nostre sector, amb una clara orientació cap a la tecnologia i la transferència de coneixement, té un paper essencial a l’hora d’assumir i dinamitzar els reptes d’aquesta nova etapa, contribuint així a la reactivació de la construcció en el nostre país”.

En el marc de la conjuntura actual, des de l’ITeC es posa èmfasi en la idea que els canvis normatius en el sector de la construcció i la necessitat per part de les empreses del país d’obrir-se a nous mercats fan aconsellable un acompanyament tècnic sòlid i amb experiència que previngui qualsevol contingència en aquests àmbits.

Experiència en projectes públics i privats

Lluís Comerón i Graupera és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i exerceix la professió des de l’any 1989. Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 2010, al llarg de la seva trajectòria professional ha realitzat edificis d’equipaments culturals, educatius, d’atenció primària, penitenciaris i habitatges diversos per a les administracions públiques i el sector privat.

Des de l’inici el nou president de l’ITeC ha combinat aquesta activitat professional amb la docència a l’ETSAB, a l’Escola Sert del COAC i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

L’ITeC Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya és una iniciativa privada del sector de la construcció de Catalunya creada el 1978. L’ITeC exerceix la seva activitat en l’àmbit dels serveis de base tecnològica que tenen com a perspectiva el progrés de la construcció.

  

El Patronato de la Fundación Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) ha escogido a Lluís Comerón i Graupera como nuevo presidente de la entidad en sustitución de Joan Ràfols Esteve, quien ha ejercido su presidencia por un período de 14 años. El nuevo presidente, cuyo mandato se prolongará durante 4 años, ha sido desde el año 2010 miembro del Patronato del ITeC en tanto que decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Comerón es el quinto presidente del ITeC desde su fundación, hace 35 años.

El nuevo presidente del ITeC, Lluís Comerón, explica que “en los últimos años el sector de la edificación ha trabajado en la mejora de su competitividad. La intensidad de la crisis económica, sin embargo, ha ralentizado este proceso, de manera que seguimos teniendo por delante retos de transformación que son claves para nuestro futuro. El actual contexto económico hace pensar en una lenta recuperación del sector para los próximos años, y es aquí donde el papel del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya es clave”. En opinión de Comerón “el ITeC, organismo que aglutina a los agentes públicos y privados de nuestro sector, con una clara orientación hacia la tecnología y la transferencia de conocimiento, tiene un papel esencial a la hora de asumir y dinamizar los retos de esta nueva etapa, contribuyendo así a la reactivación de la construcción en nuestro país”.

En el marco de la coyuntura actual, desde el ITeC se pone énfasis en la idea que los cambios normativos en el sector de la construcción y la necesidad por parte de las empresas del país de abrirse a nuevos mercados hacen aconsejable un acompañamiento técnico sólido y con experiencia que prevenga cualquier contingencia en estos ámbitos.

Experiencia en proyectos públicos y privados

Lluís Comerón i Graupera es arquitecto por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y ejerce la profesión desde el año 1989. Decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desde el año 2010, a lo largo de su trayectoria profesional ha realizado edificios de equipamientos culturales, educativos, de atención primaria, penitenciaros y viviendas diversas para las administraciones públicas y el sector privado.

Desde el inicio el nuevo presidente del ITeC ha combinado esta actividad profesional con la docencia en la ETSAB, en la Escola Sert del COAC y en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

El ITeC Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya es una iniciativa privada del sector de la construcción de Catalunya creada en 1978. El ITeC ejerce su actividad en el ámbito de los servicios de base tecnológica que tienen como perspectiva el progreso de la construcción.