MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ADOLF MARTÍNEZ (MSA + A)

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ADOLF MARTÍNEZ (MSA + A)

PROJECTE DE 114 HABITATGES PROTEGITS DOTACIONALS PER A JOVES AL SECTOR DISTRICTE 38, ZONA FRANCA

2009 – 2011

El projecte s’emplaça en un solar de cessió amb qualificació HD/7-J situat a la Zona Franca de Barcelona, en una illa industrial que té prevista la seva transformació cap a usos terciaris: el “Districte 38 Barcelona Àrea de Negocis”.

Dins del solar disponible es resol un edifici en L orientat sobre una diagonal Nord/Sud, organitzat a partir de dos passadissos creuats que tenen llum i vistes per els seus extrems, i que donen accés als diferents habitatges i possibiliten el registre de la totalitat dels serveis i instal·lacions des de l’espai comunitari. El nucli d’escales i ascensors, en posició central a l’encreuament dels dos corredors, ocupa l’únic espai de la planta que no disposa de façana. La L edificada configura un pati d’accés obert a migdia, a la cantonada que formaran el carrer de l’Encuny amb el nou vial previst per el planejament.

A aquesta distribució de la planta correspon un volum compacte de planta baixa i dotze pisos. A les plantes superiors s’eliminen alguns habitatges de cantonada per tal de generar buidats en el volum que n’escurcen  les arestes, contribuint a generar un edifici més esvelt, viu i complex. Aquesta singularitat del volum resulta especialment apreciable des de les visions més distants, que són moltes, ja que l’edifici té perspectives molt obertes tant des del carrer de l’Encuny com des del Passeig de la Zona Franca, des del trànsit per la Ronda Litoral o des de punts estratègics de la muntanya de Montjuic.

Les cobertes que apareixen a diferents alçades com a conseqüència d’aquests buidats es tracten com a terrasses practicables, accessibles des dels espais comunitaris previstos. La coberta general s’organitza acuradament com una planta tècnica protegida de vistes per la prolongació de les façanes.

Les façanes de l’edifici es proposen tenses, construïdes amb tècnica de façana ventilada de tres fulles feta en sec. S’organitza en base a una malla modular estricta de massissos i finestres agrupades en vertical de dues en dues, variant les agrupacions en diferents trams de façana per trencar la continuïtat de les línies horitzontals Tanmateix, s’eliminen finestres a mesura que l’edifici guanya alçada. Tota la façana es resol, per el que fa als habitatges, amb una única fusteria tipus.

Es distribueixen 114 habitatges per a joves, els seus corresponents espais comunitaris i un local de planta baixa destinat a equipament. El programa funcional de cadascun dels habitatges es desenvolupa en un espai únic de entre 40,00 i 45,00 m2 de superfície útil, amb cuina oberta, un àmbit de dormitori fàcilment independitzable i un bany tancat.


Arquitectes: Adolf Martinez / Josep Lluís Sisternas (MSA+A)

Arq. Responsable: Milena Ibàñez (MSA+A)

Direcció d’execució: Itziar Mañá, Arqta. Tècnica

Fotografía: Franc Jobar / MSA+A