MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT BLANCH

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT BLANCH

TERMINAL C

2000 – 2001

La Terminal Regional es planteja com un pavelló de 65 x 26 metres, situat perpendicularment a l’extrem est de l’edifici Rambla de Ricardo Bofill, a la zona del Pont Aeri. El projecte inclou l’ampliació de l’esmentada Rambla en uns 60 metres que es realitza exactament com l’edifici original. En aquest punt es produeix la connexió amb la resta de l’Aeroport a +4,5 metres i l’accés a la Regional que se situa a +0,30 metres.

El nou edifici estableix una ròtula per potenciar la disposició tangencial i el caràcter exempt, a més del component funcional. Allí s’hi situen elements de comunicació vertical, serveis i instal·lacions i s’allibera la resta de l’espai, aconseguint una gran sala diàfana i tamisada de més de 1.500 m2 de superfície i de gairebé 6 metres d’altura.

Formalment és un pavelló rectangular envidriat al qual li dóna forma un tancament metàl·lic transparent a nivell del passatger, amb una gran marquesina que el protegeix de la pluja i  del sol.  Per damunt la marquesina  i fins arribar a la coberta, unes làmines d’alumini a mode d’esquinçaments tamisen el pavelló. La coberta s’ha tractat com un gran pla que gira 90º quan arriba a la testera, produint un efecte de contenció i un teló de fons cap a l’espai interior.


Autor: Blanch + Conca Arquitectura