MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD GASCÓN

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD GASCÓN

INSTITUT 3/2 VILADOMAT

2015 – 2018

El nou institut es situa en una parcel·la rectangular de topografia sensiblement plana de l’eixample de Barcelona. Els seus costats majors dibuixen els fronts del carrer Consell de Cent i l’interior d’illa, una zona enjardinada ja existent de notable valor ambiental. Els costats menors defineixen els límits amb els dos futurs equipaments veïns situats sobre els xamfrans: l’escola bressol i els habitatges en el costat del carrer Comte Borrell i l’Escola de les Arts en la façana de Viladomat.

L’edifici es proposa amb un esquema en forma de T, amb un costat llarg que defineix l’alineació al carrer i un volum perpendicular l’estructura del qual es disposa a la franja de separació entre les dues pistes. Els dos cossos edificats dibuixen dos grans patis orientats al migdia i oberts a l’interior d’illa, facilitant que el sol i la vegetació s’incorporin com a ingredients en la definició del paisatge interior de l’institut. Un buit en planta primera del volum perpendicular permet l’aparició d’un gran espai cobert que relaciona a mode de balcó els dos grans àmbits oberts de l’institut.


Autors: Eduard Gascón, arquitecte, Lupe Álvarez, arquitecta associada

Col·laboradors: Elies Rull, Maria Ferrer, Roger Maranges

Fotografies: Adrià Goula

Premis: 1er Premi Concurs nou Institut Viladomat 3/2