L’AMB finalitza la zona esportiva ‘Ricard Ginebreda’ de Molins de Rei

L’AMB finalitza la zona esportiva ‘Ricard Ginebreda’ de Molins de Rei

Aquest equipament té l’objectiu d’aglutinar diferents activitats esportives que es feien en altres locals  

L’AMB, a través de la Direcció de Serveis d’Espai Públic, ha finalitzat la construcció de la zona esportiva Ricard Ginebreda de Molins de Rei. Aquest nou equipament s’ha creat al voltant d’un camp de futbol prèviament existent d’un club arrelat al barri del Canal. L’objectiu principal de l’edifici és acollir, a més de l’entitat ja establerta, esports com l’halterofília, el judo, l’escalada o la gimnàstica artística, que es trobaven dispersos en locals que no s’adequaven a les seves necessitats particulars.

El projecte, dirigit per l’arquitecte de l’AMB Roger Méndez, presenta les característiques arquitectòniques següents:

  • Construcció d’una gran marquesina principal, que respon a tota la dimensió del camp de futbol, agrupa els volums resultants de les diferents sales del complex i allotja sota seu els espais de concurrència pública: el bar, l’accés i les grades, que s’han concebut com espais socials sota cobert.
  • Màxima accessibilitat,ja que s’ha construït en una planta baixa. D’aquesta manera, s’evita l’ús d’ascensors i escales.
  • Existència de llum i ventilació natural a totes les estances amb l’objectiu d’oferir confort als usuaris i afavorir l’estalvi energètic a les instal·lacions.
  • Construcció d’unes grades amb tres nivells,que fugen de la vessant més professionalitzada de l’esport i tenen l’objectiu de concebre’l com una activitat social i no tant com una pràctica purament competitiva.
  • Gestió compartida dels vestidors, que permet realitzar diferents activitats esportives simultàniament i fer un ús intensiu de les instal·lacions
  • Presència d’un bar situat a l’accés de l’equipament, que dona servei tant a dins com a fora de la instal·lació esportiva, cosa que permet fer una gestió independent del centre i flexibilitzar-ne l’ús i l’horari.

Un equipament que fomenta la vessant social i millora la qualitat paisatgística de l’entorn

En primer lloc, el nou equipament pretén fomentar la vessant social de l’entitat en un indret que s’ha anat dotant d’equipaments públics. La concentració d’activitats esportives en una única instal·lació representa un punt d’atracció d’activitats que potencia les relacions familiars i socials del barri.

A més, cal destacar que les noves instal·lacions s’han concebut com un espai d’estada i acollida i permeten compatibilitzar la competició d’alt nivell amb l’existència d’un espai social, familiar i acollidor.

En segon lloc, l’impuls del nou equipament té una funció de qualitat paisatgística i urbana de l’entorn. La seva construcció ha servit per millorar el context urbà en dues escales: la local i la metropolitana. A escala local, el recinte estava molt aïllat a causa de l’antiga tanca d’obra perimetral i també per la poca relació entre el barri i el parc adjacent. El projecte ha permès millorar la connectivitat i la relació amb els carrers adjacents i potenciar el carrer Felip Canalias com un veritable eix urbà.

A escala metropolitana, el camp de futbol tenia poca relació amb els espais lliures que connecten amb el riu Llobregat a causa de la fragmentació territorial que produeix el pas de la B-23. Amb el nou projecte, s’ha creat una gran entrada oberta al barri, acompanyada d’un nou espai públic que afavoreix la relació amb el parc del Llobregat.