MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ELIAS TORRES

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ELIAS TORRES

ESCALERAS DE LA GRANJA, TOLEDO

1997 – 2000

Els centres històrics de moltes ciutats tenen en comú fer compatible el trànsit de vehicles amb el de vianants. El primer gran pas per resoldre les dificultats d’accessibilitat que té avui plantejat el centre històric de Toledo ha estat la construcció d’un aparcament per a 400 cotxes al passeig de Recadero i el d’unes escales mecàniques contigües que traslladin als vianants a la part alta de la ciutat.

Les escales mecàniques inicien el seu recorregut després de creuar un pas cobert sota la fonamentació de la muralla. Aquest pas és una nova porta a la ciutat alternativa a les de la Bisagra i El Cambrón.

Perquè el paisatge de la cara nord de la ciutat patís el menor impacte ambiental possible, la voluminosa construcció que alberga les escales s’ha incrustat a la muntanya. Els sis trams d’escales necessaris per salvar el desnivell de 36 metres formen una figura en ziga-zaga que permet, d’una banda, adaptar-se a la topografia, i de l’altra, evitar la sensació de vertigen que podria ocasionar un usuari en veure totes les escales d’una vegada, si aquestes s’haguessin disposat en una línia contínua en un pendent i un desnivell tan pronunciats.

Les escales mecàniques es recolzen sobre una fonamentació de formigó i estan acompanyades en una de les seves cares per un mur de contenció de terres, que al seu torn suporta una coberta inclinada que les protegeix i permet donar continuïtat al pendent enjardinat de la muntanya. Aquest sostre no segueix exactament la inclinació natural de la terres, s’aixeca lleugerament per fer aparèixer una llarga i contínua obertura que acompanya el recorregut de les escales, des d’on es veu el Tajo i el nou Toledo. Aquesta obertura observada des de lluny es converteix en l’element més característic d’aquesta obra, una bretxa, una fissura de llum, una lleu ferida cicatritzada sobre la façana de la ciutat.

Foto: Daniela Colafranceschi
Foto: Martínez Lapeña – Torres Arquitectes
Foto: David Cardel’s
Foto: David Cardel’s
Foto: Daniela Colafranceschi
Foto: David Cardel’s
Foto: Martínez Lapeña – Torres Arquitectes
Foto: Bing Maps
Martínez Lapeña – Torres Arquitectes

Autors: José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres Tur (Martínez Lapeña – Torres Arquitectes)

Col·laboradors: Victor Argilaga, Josep Ballestero, Nuria Bordas, Guillem Bosch, Marta Delso, Sylvia Felipe, Marisa García, Sandrine Larramendy, Sandra Martínez, Forrest Murphy, Thomas Noël, Alexa Nurnberger, Perier Olivier, Alicia Reiber, Marc Tomas, Iñigo Ugarte, Ferrán Vizoso

Arquitectes tècnics: Juan Carlos Corona Ruiz, Santiago Esteban Hernán Martín