MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ESTEVE BONELL

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ESTEVE BONELL

LABORATORIS BIOKIT-SYSTELAB

2018

Aquest edifici havia de donar resposta a dues qüestions. La primera era la de resoldre un programa funcional complex pels condicionants tècnics d’una instal·lació de laboratoris industrials amb una demanda de creixement per fases i la adequació a una cultura d’empresa basada en la eficiència i que necessita de la màxima versatilitat.

La segona era com disposar un edifici de grans dimensions, en una parcel·la situada a l’extrem d’un polígon industrial en el límit amb els camps de cultiu i el paisatge natural característic del Vallès Oriental, entre rural i industrial, entre natural i artificial. L’edifici s’organitza al voltant d’un eix longitudinal nord-sud que, a manera de columna vertebral, relliga i connecta les unitats modulars de producció que es disposen a costat i costat. Mentre les unitats situades a ponent s’obren a les millors vistes, en el costat est acompanyen a les edificacions del polígon generant l’accés en aquest costat més “urbà” de la parcel·la.


Autors: Bonell i Gil + Pinearq | Esteve Bonell Costa, Josep M. Gil Guitart, Albert de Pineda Álvarez

Equip: Roger Parareda, Marc Gomà, Matthieu Buquet, Laura Bonell, Pedro Pombinho, Maria Duran, Núria Sabaté, David Sesé

Estructura i enginyeria: JG Ingenieros S.A.

Arquitectura tècnica: Enne-Gestió Activa de Proyectos S.L.P.