L’obra pública de la Generalitat s’atura, excepte la bàsica o estratègica

L’obra pública de la Generalitat s’atura, excepte la bàsica o estratègica

Arquitectes, aparelladors i enginyers demanen que cessi també l’obra privada

Publicat a l’ARA el 25 de març de 2020

Els contractes d’obra i serveis que depenen de la Generalitat i del seu sector públic han quedat suspesos des d’aquest dimecres, tal com recollia el decret llei aprovat dimarts passat pel Govern i que estableix mesures urgents per frenar el coronavirus.

La suspensió d’obres públiques dictada per la Generalitat es materialitza 10 dies després que el govern central decretés l’estat d’alarma per evitar la propagació del Covid-19 i després que el president de Catalunya, Quim Torra, demanés des de l’inici de la crisi sanitària el confinament total de la comunitat. Altres administracions, com l’Ajuntament de Barcelona, ja havien suspès les obres públiques.

Tot i així, la Generalitat no suspèn l’obra pública que es consideri bàsica o estratègica. Per exemple, les que s’estan fent en alguns indrets per reparar les destrosses del Gloria.

Una vegada finalitzada la suspensió i la sol·licitud del contractista, només s’indemnitzaran determinats conceptes, així com les despeses degudament acreditades que s’hagin pogut produir durant aquesta suspensió d’obres públiques.

Per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits a aquests contractes i per no afectar l’activitat econòmica, el Govern autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió d’obres un import igual al de l’última certificació d’obra o factura del contracte de servei. Aquest pagament haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte.

Tot i la suspensió de l’obra pública, moltes obres del sector privat mantenen l’activitat, malgrat que en molts casos és difícil complir les exigències de protecció davant el Covid-19, com mantenir la distància d’un metre i mig entre els treballadors.

Petició perquè se suspengui tota l’obra

Per això diversos col·legis professionals de Catalunya, com el d’arquitectes, el d’aparelladors i el d’enginyers han demanat que se suspengui tota l’activitat en el sector de la construcció. Però la patronal espanyola de les constructores, Seopan, manté que no es pot aturar totalment el sector perquè això restaria un punt al PIB en només un mes i posaria en risc 1,27 milions llocs de feina a Espanya. Segons aquesta patronal, a Espanya el 12% de l’obra és de promoció pública i el 78% de privada.