EL MILLOR EDIFICI SOSTENIBLE D’HABITATGE PÚBLIC D’ESPANYA ÉS A GAVÀ

EL MILLOR EDIFICI SOSTENIBLE D’HABITATGE PÚBLIC D’ESPANYA ÉS A GAVÀ

L’autor del projecte és l’estudi Harquitectes, i promogut per l’AMB, patrocinador d’AxA

 • L’edifici B2, promogut a través de l’IMPSOL, obté el premi AVS 2023 de l’Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo a la millor edificació sostenible d’obra nova 
 • El jurat ha valorat la integració de la construcció amb l’entorn, un gran espai verd que fomenta la continuïtat biològica i lúdica 
 • Es tracta d’una promoció de 136 habitatges públics amb flexibilització d’usos i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere 

La promoció B2 del barri de Can Ribes de Gavà, un edifici promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) através de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), ha rebut el Premi AVS 2023 a les Bones Pràctiques dels Gestors Públics d’Habitatge i Sòl en la categoria d’Edificació Sostenible d’Obra Nova.

Aquest reconeixement, atorgat per l’Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), valora les mesures d’estalvi energètic de la promoció, l’adequació del disseny a l’entorn, la innovació, els sistemes constructius que afavoreixen un control passiu del clima, l’ús de materials reciclables i la relació rendiment-cost de l’actuació. 

En el cas de la promoció B2 de Gavà, el jurat ha destacat: 

 • L’aposta per l’arquitectura mediterrània a través d’una configuració modular 
 • La bona integració de l’edifici a l’entorn 
 • La introducció de mesures passives en el disseny 
 • L’elevada qualitat dels espais, amb la incorporació de verd i un dipòsit d’aigües pluvials 
 • L’equilibri en els costos 
 • L’ús d’energia renovable per al funcionament del sistema de climatització 
 • La quantitat de llum i la ventilació creuada natural existents a tots els espais 

L’acte d’entrega de premis ha tingut lloc aquest dimecres, 29 de març, al Palacio de la Exposición de València a les 20.00 h. 

L’AVS reconeix les construccions en què l’entorn té un pes especial i els habitatges no són mers habitacles. En el cas de la nova promoció d’habitatges protegits de l’IMPSOL, la construcció és al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat, i preserva el patrimoni natural i paisatgístic.  

Promoció B2 de Gavà 

Consta de 136 habitatges, dels quals 64 són de tres dormitoris, 64 són de dos dormitoris i 8 són d’un dormitori). Del total de pisos, 63 són de lloguer i 73 de venda. L’edifici també disposa d’un local comercial de 840 m2 útils i un soterrani amb 136 places d’aparcament. 

La nova promoció d’habitatges protegits s’ha construït al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preserva el patrimoni natural i paisatgístic. L’accés als habitatges es produeix des d’aquest espai naturalitzat, enjardinat amb espècies autòctones i de baixa demanda hídrica.  

Les estratègies ambientals implementades han permès obtenir una qualificació energètica A en emissions. Les més importants són les següents: 

 • Reducció de la demanda energètica als habitatges (incrementant els aïllaments i afavorint la ventilació creuada). 
 • Ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica (amb aerotèrmia) per a la calefacció mitjançant terra radiant i producció d’aigua calenta. 
 • Recollida d’aigües de pluja per al reg o aprofitament de la inèrcia tèrmica pròpia del tipus constructiu (materials amb propietats per conservar la calor i després transferir-la). 

Els habitatges, pensats tant per al model tradicional de família com per a noves maneres d’habitar, potencien al màxim les relacions amb el seu entorn. Cada un està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars, que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació. Per tant, es poden organitzar de múltiples maneres, de manera que es flexibilitzen els usos que s’hi poden desenvolupar i permeten adaptar-se als canvis

Cada estança està envoltada d’espais de transició cap a l’exterior: a la façana, un balcó corregut d’1,3 m; cap al pati –i de manera quasi simètrica– uns espais corredor que actuen com a galeria i converteixen les zones de circulació en sectors complementaris d’1,60 m, on s’inclouen els banys, zones d’emmagatzematge o espais annexos a les sales. 

Els habitatges s’han dissenyat tenint en compte la perspectiva de gènere i trencant les jerarquies espacials. Totes les estances són prou àmplies, fet que n’afavoreix la flexibilitat i versatilitat. Aquest disseny permet que les activitats domèstiques es puguin dur a terme en espais de qualitat i que les puguin fer dues persones alhora. A més, la cuina esdevé un espai central de l’habitatge, obert i amb visibilitat. 

L’IMPSOL, que desenvolupa i coordina el pla d’habitatge de l’AMB, promou, en el període 2019 – 2023, 1.801 habitatges, 560 dels quals són de venda i 1.241 de lloguer.