MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC MARTÍNEZ CAZORLA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC MARTÍNEZ CAZORLA

REFORMA INTERIOR D’UN EDIFICI PLURIFAMLIAR

2012

El projecte planteja la reforma interior d’un edifici plurifamiliar, de forma triangular, situat al tester d’una illa
d’habitatges al centre del barri de Sant Andreu, a Barcelona, entre els carrers Balari i Jovany i el carrer de
l’Ajuntament amb el vèrtex a la plaça del Comerç. És una finca de principis del segle XX amb una planta baixa
destinada a locals comercials i dues plantes superiors amb un habitatge a cada planta.

La intervenció es centra en la rehabilitació de l’escala comunitària i de les plantes destinades a habitatge.
L’objecte de la intervenció es destinar els habitatges a lloguer, així doncs, es desconeix a l’usuari alhora que
aquests aniran canviant en el temps. En aquest sentit, el projecte respecte l’estructura portant de murs de càrrega
existent, un sistema que defineix els espais interiors i estructura la planta en les diferents cambres de proporcions
i mides semblants. Es defineixen únicament els espais de banys i cuina. A la resta d’estances, serà el mobiliari
el que acabarà determinant l’ús al que es destinarà la cambra. Així doncs, cada habitatge s’adapta a l’usuari que
l’habita.

No definir el programa per un usuari concret permet centrar la mirada en altres aspectes. La llum, la recuperació
de materials existents, potenciar la relació de l’usuari amb les obertures, la façana, … defineixen els espais i doten
el projecte d’un caràcter singular.


Autors: Gemma Grau Huelves i Francesc Martínez Cazorla, GrauMartínez arquitectes