MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN ARIAS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN ARIAS

REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICI D’HABITATGES MANUEL GIRONA 15-21 |

2011 – 2018

Es tracta d’un edifici aïllat de gran dimensió, de 90m. de longitud i 15 plantes d’alçada i amb 132habitatges, construït als anys 60. El projecte, de l’arquitecte Francesc Escudero i Ribot, tenia una voluntat innovadora en la Barcelona d’aquell temps:un conjunt de dos edificis amb prop de 300 habitatges de “renta limitada” entre els que es disposava d’una zona enjardinada,equipaments conjunts i aparcament a soterrani. Tot això amb un sistema constructiu poc habitual en habitatges d’aquest tipus. Estructura metàl·lica amb voladissos generosos de 2,40 m. a tot el perímetre, aire condicionat…

Amb els anys, l’estructura metàl·lica ha sofert danys importants a la part perimetral, que no s’han resolt amb diverses obres puntuals i que ara s’han abordat d’una manera general.Al mateix temps han estat necessària la reparació dels acabats de façana, extracció de aplacats de pedra i una actualització dels materials de revestiment i fusteries amb l’objecte de millorar l’aïllament i la imatge de l’edifici.

De manera molt especial ha incidit en el projecte la integració de les construccions afegides de tancaments a les terrassesrealitzades per molts dels propietaris. A més s’afegeix la coordinació de les quatre comunitats i la necessitat de realitzar les obres amb l’edifici habitat.

La proposta, guanyadora d’un concurs, resol les premisses amb poques i clares intervencions:

– La consolidació estructural. La substitució de la totalitat de les bigues perimetrals metàl·liques de vora de les lloses utilitzant un complex sistema d’apuntalament dels forjats des de l’exterior consistent en suportar temporalment la llosa en la qual el perfil perimetral esta sent reemplaçat des del que està immediatament a sota.

– La implementació d’una nova pell. Una nova carcassa blanca, com façana ventilada per sobre de la façana original que permet millorar el confort tèrmic y d’estanquitatd l’aigua alhora que renova la imatge de la façana mitjançant un acabat molt neutre i continu, que permet crear un ordre en el qual les obres particulars realitzades a cada terrassa queden en un segon ordre.

-Determinar un espai mínim de 40 cm des del pla de façana que s’ha alliberat de les construccions afegides per els propietaris a fi de permetre la realització de les obres i dotar a la nova façana d’un gruix significatiu.


Autors: Joan Arias Roig i Martin Azkarate Arabiourrutia, arquitectes