MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CHALAMANCH

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CHALAMANCH

AU FIL DE L’EAU

2022

El projecte “Au fil de l’eau” se situa al districte d’Ivry-Port Nord, barri en transició i zona frontissa entre les ZAC de Bercy-Charenton i Massena-Bruneseau, del costat parisenc, i Ivry Confluences, del costat de Ivry-sud-Seine. El districte es compon principalment d’activitats industrials i terciàries en funcionament, però pateix una manca flagrant d’habitatge i vida urbana. El projecte proposa esmenar aquesta mancança seguint dos principis fonamentals:

– Un programa d’usos mixtos que combina hotels, oficines i residències transgeneracionals, capaç de combinar residències d’estudiants i residències per a gent gran com a expressió de noves tipologies adaptades a la realitat social contemporània.

– Densificació vertical amb dues emergències per alliberar plantes baixes i redistribuir allò urbà des de l’espai privat (obertures visuals, espais verds compartits, espais lliures).

El conjunt de dos edificis, l’Edifici A al Quai Marcel Boyer i l’Edifici B a la Rue François Mitterrand, busca una barreja harmoniosa però no repetitiva de façanes, afirmant alhora la presència del Sena i el moviment tradicional de les gavarres, mitjançant la incorporació d’obertura rodona aplicada de diferents maneres al llarg de les façanes, segons el flux de l’aigua. També mantenim la noció de pedestal, que transcorre al llarg del Quai Marcel Boyer, per tal de preservar una morfologia urbana que s’estén des de l’edifici Pathé-Truffaut fins a l’edifici E. Leclerc, inclosa l’actual seu de la FNAC.

‘Au fil de l’eau’, un enllaç urbà original i contemporani per a la ciutat d’Ivry-sur-Seine, per tal d’establir una continuïtat urbana nova, agradable i tranquil·la entre París i el gran projecte urbà de la ZAC Confluències de Ivry. Veí de la molt alta densitat prevista al sector Bruneau Nord, en particular les torres Duo de Jean Nouvel, el projecte se situa a menys de 500 metres d’edificis amb alçades que van de Pb+25 a Pb+37. La restricció de no superar l’alçada de Pb+16 en aquest sector d’Ivry és molt present al projecte arquitectònic, que haurà de buscar un llenguatge pertinent per marcar l’entrada a la ciutat. Alhora, el barri d’Ivry Port Nord és un barri dur, un parc empresarial amb pocs habitatges, format principalment per grans contenidors comercials i edificis d’oficines dels anys vuitanta. Tot i això, la proximitat del Sena (el projecte se situa a 80 m de la vora del riu) afegeix un element poètic a aquest barri, que ens sembla una zona molt sensible per al tractament de les façanes: el riu flueix, passen barcasses i vaixells en un vaivé constant, les boires de l’aigua difuminen els límits del riu…. Però cal baixar al Quai inferior per veure’l realment… El llenguatge de les finestres d’aquests vaixells establirà una narrativa que ens permetrà treballar les nombroses finestres que componen el projecte de manera més amable, la dels ulls de bou, a diferència de les finestres quadrades de les oficines circumdants. El conjunt dels dos edificis, l’Edifici A al moll Marcel Boyer i l’Edifici B al carrer François Mitterrand, cerca un joc de façanes harmoniós però no repetitiu, afirmant alhora la presència del Sena, i el moviment tradicional de les gavarres, mitjançant la incorporació d’orificis rodons aplicats de diferents maneres al llarg de les façanes, al pas de l’aigua.

Els dos edificis tenen els cantons arrodonits per suavitzar-ne la volumetria, i la residència transgeneracional es cobrirà amb una malla tèxtil que reescalarà l’edifici, extrapolant la mida de les finestres de darrere i actuant alhora com a filtre solar per a tota la volumetria. Aquesta malla actuarà també com a “amortidor” contra les inclemències meteorològiques, en particular les pluges torrencials i el vent, cada vegada més freqüent a causa del canvi climàtic.

Una segona línia de treball va consistir a establir el paisatge com a infraestructura de suport a la densitat edificada prevista. S’ha creat un carrer nou que connecta la Rue F. Mitterrand amb el Quai Marcel Boyer i s’ha tornat a la ciutat per reduir l’espai públic existent. Aquest nou carrer està estretament vinculat al paisatgisme del projecte al cor de la poma i recorre verticalment el “Mur de les oportunitats” que uneix els dos edificis al llarg de la mitgera i cobreix el mur existent dels cines amb una obra dels artistes Louise Decruck i Dimitri Arnaoudov. Aquest mur d’oportunitats acull un programa mixt dedicat a la cultura i agricultura. Serà coconstruït amb els residents locals.


Autors: ARCHIKUBIK

Fotografies: Gregoire Crétinon y Archikubik