MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CHALAMANCH

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CHALAMANCH

ESCOLA SÚNION

2016

Rehabilitació i transformació d’un convent en una escola de ESO i Batxillerat

El projecte pedagògic de la Escola Súnion està creat sobre tres conceptes principals: el sentit del respecte, la capacitat de auto-concentració i la constitució de una comunitat. Aquests tres principis es tradueixen per un costat en una connexió visual entre els diferents volums edificats i per altre en una transparència màxima entre els diferents espais de treball, siguin aules, seminaris o despatxos.

Un principi operatiu de passadís – armari organitza l’ espai de circulació. A cada planta i donant façana a carrer, s’ han disposat unes caixes de fusta per l’ intercanvi formal entre alumnes. Aquesta idea generadora del projecte, circulacions actives i àrees d’ intercanvi, constitueixen la columna vertebral d’ una proposta dinàmica i enriquidora del conjunt, afavorint “espacios de roce” dispersats per tot el centre. Paral·lelament, la voluntat de dotar a cada planta de punts específics de interrelació i intercanvi de informació entre alumnes i professors, genera una distribució per planta al voltant d’ un nucli central compacte, composat per sales de seminaris i despatxos.

L’accés a la escola s’ha pensat com una dilatació de la vorera. Aquest espai, que funciona com un espai privat participat, en tant que es una extensió de l’espai públic (ep), es desenvolupa a doble alçada accentuant el ritual d’ accés a la Escola, i donant-li una escala urbana.


Autors: Archikubik (Marc Chalamanch, Miquel Lacasta, Carmen Santana)

Fotògraf: Adrià Goula