MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: OSCAR VALVERDE

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: OSCAR VALVERDE

REFORMA PARCIAL DE L’EDIFICI DE CAN PUIG (Masia de finals del SXVIII)

2018 – 2020

Es projecta una reforma  interior de la part Oest de l’edifici de CAN PUIG per tal d’encabir-hi les dependències educatives específiques del SEFED.

Ens proposem diferents objectius:

–     Intervenir en l’edifici valorant l’arquitectura trobada tant en parets com sostres, encabint els elements servidors com “caixes” en el seu interior ja sigui mitjançant acabat metàl·lic o vidre transparent.

–     Convertir el pati,  fins aleshores residual, en element principal tant representatiu com de relació entre els usuaris.

–     Suprimir les barreres arquitectòniques existents en el mateix edifici i amb la unió d’aquest amb l’existent de CAN PUIG, creant un nou nucli de comunicació vertical escala-ascensor, d’acabat metàl·lic.

–     Descobrir i posar en valor elements existents en aquesta antiga masia, com son el rellotge de sol i el sostre de la coberta (bigues, llates i rajoles pintades).

Pati
Recepció
Recepció
Escala
Escala
Sala principal

Autors: Taller Tres Arquitectura S.L.P / Joan Hernandez Matas, Òscar Valverde Moliné i F. Xavier Serra Albet

Fotografia: JGS ARQFOTO / Joan Giribet de Sebastián