Oberta la convocatòria de les beques de pràctiques i els premis Càtedra Batlleiroig–UPC 2024 | Pròrroga fins el 14 de juny

Oberta la convocatòria de les beques de pràctiques i els premis Càtedra Batlleiroig–UPC 2024 | Pròrroga fins el 14 de juny

La Càtedra Batlleiroig–UPC convoca la 4a edició dels Premis i les Beques de Pràctiques amb l’objectiu de fomentar la detecció de talent i la formació pràctica dels estudiants. La Càtedra té com a missió la recerca de l’excel·lència en l’àmbit de l’arquitectura, especialment en la relació entre la ciutat i la natura. Amb el lema Merging city and nature, la Càtedra es dedica a aprofundir en la capacitat de la natura com a eina per abordar l’emergència climàtica en l’entorn urbà.

Els PREMIS CÀTEDRA BATLLEIROIG–UPC busquen reconèixer els projectes acadèmics de la UPC que, des de l’arquitectura, l’urbanisme o el paisatgisme, aportin solucions per a combatre l’emergència climàtica i construir les ciutats més resilients. El premi serà adjudicat pel jurat conformat pels membres de la UPC i de la Càtedra i l’empresa Batlleiroig. El projecte guanyador serà beneficiari d’un diploma acreditatiu i una retribució econòmica de 1.000 € que seran atorgats a la Jornada Tècnica de la Càtedra Batlleiroig 2024, a més el treball guanyador s’inclourà en la publicació de l’Anuari de la Càtedra.

Podran optar al Premi Càtedra Batlleiroig–UPC els estudiants de la UPC que hagin obtingut una nota d’Excel·lent o Matrícula d’Honor en un TFG de Grau en Estudis d’Arquitectura o Gran en Paisatgisme, o un TFM dels Màsters de la UPC impartits per les escoles d’arquitectura (ETSAB i ETSAV), que s’hagin entregat en el període comprès entre el 01/01/2023 i el 31/12/2023.

Els autors i autores dels treballs hauran d’entregar la documentació establerta en les Bases abans del 14/06/24 a les 23:59 h.

→ Accedeix a les bases del premi
→ Consulta qualsevol dubte en referència al premi a premi.catedra@batlleiroig.com

Les BEQUES DE PRÀCTIQUES CÀTEDRA BATLLEIROIG–UPC tenen la missió d’estimular i promoure l’aprenentatge pràctic de solucions per a combatre l’emergència climàtica. Aquestes beques tindran lloc a les oficines de Batlleiroig a Barcelona, amb una durada de 6 mesos.

Podrà optar a aquesta beca l’alumnat del Grau en Estudis d’Arquitectura, Grau en Paisatgisme i matriculats en els Màsters de la UPC impartits per les escoles d’arquitectura (ETSAB i ETSAV). Els estudiants interessats en aquesta beca de pràctiques remunerades podran presentar els seus escrits de motivació i CV acadèmic, els quals es valoraran en funció de la seva proximitat als temes d’interès de la Càtedra i els projectes que es porten a terme a l’empresa Batlleiroig.

Els candidats i candidates hauran d’entregar la documentació establerta en les bases abans del 14/06/24 a les 23:59 h.

→ Accedeix a les bases de les beques
→ Consulta qualsevol dubte en referència a les beques a practiques.catedra@batlleiroig.com