OPINIONS

ELECCIONS 2023 | JORDI ROMEU (AxA)

Es possible que els resultats dels habitatges i equipaments socials construïts en base als principis i les directrius que regeixen el moviment modern, que conformen avui una part important de les nostres ciutats, hagin decebut als seus defensors més entusiastes, o no hagin arribat fins on eren desitjables, o també que la seva qualitat formal i constructiva sigui de ben segur millorable.

Un segle de propostes serioses, ben intencionades i amb la perspectiva de millora social com a prioritat, que foren fetes de cara a resoldre el tema avui irresoluble de l’habitatge, present a qualsevol debat electoral i malauradament enfocat només en el sentit econòmic i no en el de la qualitat final de l’habitat humà, no poden ser esborrats del mapa de les solucions d’alguns partits ni ser substituïts en el millor dels casos pel retorn a les foscors de l’edat mitjana, ni com sembla habitual entre nosaltres, per l’especulació promoguda pels de sempre.

Jordi Romeu, arquitecte

20 de juliol del 23