Premis Catalunya Construcció | Edició 2014

Premis Catalunya Construcció | Edició 2014

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca l’onzena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals volem reconèixer l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.

L’onzena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories, un premi especial a la trajectòria professional i un premi del públic

I. Premi a la Direcció o Gestió de l’Execució de l’Obra
Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de dirigir o gestionar l’execució o la producció d’una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, tenint en compte els paràmetres d’adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d’execució i aportació a la constructibilitat.

II. Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut
Amb aquest premi, es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l’obra, i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.

III. Premi a la Innovació en la Construcció
Amb aquest premi, es volen distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra. En tot els casos, aquestes innovacions s’han d’haver aplicat en una obra d’edificació, ja sigui en els aspectes
tècnics, organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat i eficiència energètica.

IV. Premi a la Intervenció en Edificació Existent
Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de projectar i dirigir una intervenció en un edifici existent (per ampliació, reforma, adequació estructural o funcional), tant si té elements o parts que cal protegir (obra de restauració) com si no els té
(obra de rehabilitació). També es consideraran dins d’aquest apartat les obres d’intervenció en elements urbans.

V. Premi a la Intervenció Professional Arreu del Món
Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l’equip responsable de dirigir l’execució d’una obra, ja sigui d’obra nova o de rehabilitació, o que hagi impulsat la innovació en una obra que hagi estat construïda a qualsevol indret de l’Estat espanyol o bé arreu del món.

Premi Especial a la Trajectòria Professional
Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d’una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l’edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l’edificació.

Premi del públic a l’excel·lència constructiva
Entre les candidatures finalistes de les 5 categories que opten als premis s’obrirà un procés de participació del públic professional per determinar l’obra que reuneix les condicions de qualitat i excel·lència en la construcció.

Jurat multidisciplinari
El jurat de l’onzena edició dels Premis Catalunya Construcció estarà format per Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Manuel Reventós, enginyer de camins; Victor Seguí, doctor arquitecte i director de l’Escola d’Arquitectura del Vallès; Elisenda López, arquitecta tècnica en exercici liberal; Antoni Casamor, arquitecte; Àlex Guillén, gerent de construcció de l’empresa Teyco i Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB i alhora presidenta del jurat.

Bases completes i normes de presentació