Presentació Concurs per rehabilitar la façana de Plaça NovaPresentación Concurso para rehabilitar la fachada de Plaça Nova

Presentació Concurs per rehabilitar la façana de Plaça NovaPresentación Concurso para rehabilitar la fachada de Plaça Nova

La façana de Plaça Nova

La Junta del COAC ha tingut la bona idea de convocar un concurs per rehabilitar la façana del cos alt (Mur cortina) del Col·legi (Edifici Picasso), façana renovada l’any 1971 (Junta de J. Mª Fargas). 

El martes 14 de enero, a las 12 h, se llevará a cabo en la sede del Colegio la presentación del concurso de rehabilitación de la fachada de Plaça Nova y mejora de la eficiencia energética y ambiental.

És evident que la morfologia i la presència urbana de l’edifici són molt fortes, gràcies al cos baix amb els esgrafiats picassians, i en el que no s’intervindrà: per tant, el més essencial d’aquella imatge que va sorprendre i, àdhuc, escandalitzar els anys 60 del segle XX, romandrà present com a emblemàtica de l’arquitectura moderna a Barcelona.

El projecte, de l’arquitecte Busquets, de fa 50 anys va respondre a “l’esperit dels temps” i ara, la futura intervenció , encara que limitada, hauria de tenir una resposta coherent amb el moment  que ens toca viure i això és el que els arquitectes d’AxA hauríem de defensar: si en el Plec de concurs es demana una solució de façana d’acord amb els principis de la sostenibilitat i l’estalvi energètic, els participants en el concurs haurien de fer l’esforç de plantejar-se seriosament aquests principis (més d’alguna obra construïda darrerament, per molts “gadgets” que tingui, no és sostenible).

Mentre els arquitectes no siguem conscients dels problemes mediambientals (aïllaments tèrmics i acústics de la façana, utilització d’energies passives en la protecció solar i en l’optimització de la llum natural, control de la inèrcia tèrmica, producció d’energies alternatives), hi haurà altres professionals que aniran per davant nostre i els arquitectes quedarem com el “artistes” que determinen el color de la nova façana.

En la taula rodona del passat 14 de gener al COAC dos fets van abonar aquesta línia de pensament: a) De les tres diapositives projectades a la Sala n’hi havia dues de “històriques”, però una de “essencial”, la de l’estructura sense revestiments que oferia moltes possibilitats. b) La intervenció de Carles Ferrater, arquitecte AxA, va ser valenta i lliure, al reclamar, precisament, la llibertat dels concursants de partir de la mencionada estructura i fer possible que en ple segle XXI es pugui respondre al mateix nivell que Busquets va respondre en el segle XX.

Lluís Domènech Girbau
Arquitecte AxA

 

El dimarts 14 de gener, a les 12 h, es durà a terme a la seu del Col·legi la presentació del Concurs de rehabilitació de la façana de Plaça Nova i millora de l’eficiència energètica i ambiental.

La presentació del Concurs comptarà, a més, amb una taula de diàleg en què Rafael Moneo, Carles Ferrater, Xavier Monteys i Ana Tostoes, presidenta de DOCOMOMO Internacional, conversaran sobre les actuacions en edificis com ara el de la seu col·legial que, pel seu significatiu valor patrimonial, requereixen una acurada intervenció.

AVÍS: Esgotades les places disponibles a la Sala d’Actes. Podreu seguir la sessió en directe a través de la nostra pàgina web i, igualment, en cas de voler venir al COAC, s’habilitarà un espai a l’Altell amb una pantalla de televisió. Es respectarà rigurosament l’ordre d’inscripció.  Es recomana la màxima puntualitat.

La presentación del Concurso contará, además, con una mesa de diálogo en el que Rafael Moneo, Carles Ferrater, Xavier Monteys y Ana Tostoes, presidenta de DOCOMOMO Internacional, conversarán sobre las actuaciones en edificios como el de la sede del colegio que, por su significativo valor patrimonial, requieren una cuidadosa intervención.

AVISO: Agotadas las plazas disponibles en la Sala de Actos. Podrán seguir la sesión en directo a través de nuestra página web e, igualmente, en caso de querer venir al COAC, se habilitará un espacio en el Altillo con una pantalla de televisión. Se respetará rigurosamente el orden de inscripción. Se recomienda la máxima puntualidad.