Setmana de la rehabilitació | 9 _14 desembreSemana de la rehabilitación | 9 _14 diciembre

Setmana de la rehabilitació | 9 _14 desembreSemana de la rehabilitación | 9 _14 diciembre

La Setmana de la Rehabilitació és una Setmana d’activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l’activitat de la rehabilitació. La Setmana de la Rehabilitació es celebra del 9 al 14 de desembre de 2014 en la sala del CAATEEB. Inclou la Fira de la Rehabilitació, que tindrà lloc el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, a la plaça de les Glòries.

 

La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà.

Per una banda convoca als professionals, com aparelladors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del patrimoni, etc. I per l’altra banda, als representants d’ajuntaments i altres administracions.

Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de propietaris, on trobin l’assessorament, els professionals i les empreses que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació.

Per aquesta raó es duràn a terme a diferens espais unes activitats de caire tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, orientades als professionals. D’altra banda, sota el marc de la Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida a la ciutadania.

És el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona qui s’encarrega de la organització de la Setmana de la Rehabilitació, Rehabilita 2014, institució capdavantera en aquest àmbit, i que compta amb el suport de tots els agents del sector.

 

PROGRAMA

 

PÀGINA OFICIAL