Un Màster en Arquitectura Hospitalària per pensar l’ampliació del Clínic Barcelona

Un Màster en Arquitectura Hospitalària per pensar l’ampliació del Clínic Barcelona

Inscripció de places oberta

S’ha presentat el nou Màster d’Arquitectura Hospitalària “Nou Campus Clínic”, que té per objectiu generar propostes innovadores que tinguin en compte els aspectes urbanístics, assistencials i arquitectònics de l’ampliació de l’Hospital Clínic Barcelona. El Màster està impulsat per l’Hospital Clínic Barcelona, ​​la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya i està coordinat per l’arquitecte Ramon Sanabria i per la Dra. Azucena Carranzo.

Aquest programa té com a objectiu desenvolupar propostes que considerin aspectes urbanístics, assistencials i arquitectònics, garantint que el nou hospital no només compleixi els estàndards moderns, sinó que també es converteixi en un referent internacional.

El màster se centra inicialment en una investigació profunda dels paràmetres hospitalaris i arquitectònics actuals, per proposar les modificacions necessàries per fer front als reptes del futur. Aquest enfocament és crucial per garantir un disseny sostenible i adaptable. El nou campus no només acollirà l’hospital, sinó també la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, centres de recerca i innovació, àrees de residència hospitalària, enginyeries clíniques, biotecnologia i espais destinats a futures expansions. No es tracta només de la construcció de noves instal·lacions, sinó també la integració d’aquestes al teixit urbà i social de Barcelona. Això suposa un repte arquitectònic i urbanístic significatiu que requereix una planificació meticulosa i una visió a llarg termini, amb la voluntat de generar propostes innovadores que assegurin que l’ampliació del Clínic sigui un referent global en termes d’infraestructura sanitària. Aquest enfocament integral, que va des de la planificació urbana fins als detalls assistencials, garanteix que el projecte respongui a les necessitats presents i futures de la població.

Els projectes seleccionats del Màster formaran part dels Plecs de Condicions per al posterior Concurs Internacional de Projectes per al nou Campus Clínic. També s’organitzarà una exposició i una publicació amb tots els treballs.

Inscripció de places oberta. Matricula gratuïta.
Contactar a nouclinic@somclinic.cat i al 664 253 070