4t Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura – Pedra Seca a Talamanca

4t Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura – Pedra Seca a Talamanca

Seguint la iniciativa que vam començar, Arquitectes per l’Arquitectura segueix plantejant concursos que intentin apropar tant els arquitectes a la industria com a realitats més concretes del territori, continuant també tasques començades en els seminaris d’estiu on es posa l’objectiu en aquelles zones i metodologies constructives més abandonades. Us presentem el Concurs d’Idees per al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca a Talamanca.


 
CONCURS D’IDEES ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA
Arquitectes per l’Arquitectura, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca, convoca un concurs d’idees per a joves arquitectes i estudiants d’arquitectura.

La construcció amb Pedra Seca és un dels principals elements estructuradors del panorama rural a Catalunya, i esdevé un exemple paradigmàtic al país i a la conca mediterrània, constituint el testimoni d’una activitat humana ancestral que ha modelat -i modela- un tipus determinat de territori. Als paisatges de Pedra Seca en conjunt i a la seva arquitectura en particular se li atribueixen valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la seva funció pràctica original.

El Bages, amb els municipis de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort tenen un singular patrimoni arquitectònic de Pedra Seca, concretament les tines i els dipòsits construïts vora les vinyes, testimoni de l’activitat vitivinícola dels segles XVIII i XIX. En no poder traslladar, per les llargues distàncies, el raïm al celler, es vinificava i dipositava in situ per després només haver-lo de posar en barrils.

El patrimoni de la Pedra Seca ha anat disminuint en les darreres dècades amb el progressiu abandonament de l’activitat agrícola i ramadera, i amb la modernització del sector, que considera que els tradicionals bancals ja no són aptes per a una producció mecanitzada. Donat el creixent interès en recuperar tècniques i oficis constructius que s’han anat perdent amb la implantació de nous sistemes massificats, des d’AxA recolzem la recerca i divulgació d’aquestes pràctiques oblidades al territori català.

BASES
1- PARTICIPANTS
En aquest concurs poden participar estudiants i professionals de l’arquitectura, el disseny i el interiorisme, menors de 40 anys i residents a Catalunya.

2- OBJECTIU
Amb l’objectiu de mostrar al públic aquests processos de construcció i elaboració, es proposa exposar i explicar aquest patrimoni a les estances del Castell de Talamanca. Aquest espai expositiu haurà de contenir un relat que destaqui la història, els processos constructius, la distribució geogràfica de les tines i altres construccions en Pedra Seca, i la seva decadència com a sistema.

El projecte museístic presentat ha de incloure les següents premisses:
o Difondre l’existència de paisatges de la pedra seca i la seva diversitat
o Difondre les iniciatives, entitats i treballs sobre la temàtica de la Pedra Seca a Catalunya
o Recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic la principal informació sobre la Pedra Seca al món disponible a Internet, incloses les entitats, institucions i normativa relacionada amb la matèria
o Esdevenir un espai de referència sobre la temàtica de la Pedra Seca per a persones especialitzades i per al públic en general.

Per completar la informació i documentació mostrada, es dissenyarà un recorregut d’apropament i visita a tres exemples pràctics, reals i conservats, considerats significatius per diferents motius:
_Conjunt de tines properes al nucli de Talamanca i Masia d’Escaiola
_Conjunt de marges amb barraques davant l’ermita de Santa Magdalena, d’alt valor paisatgístic
_Conjunt de tines de notable valor arquitectònic situat al límit del municipi, Els Tres Salts, a tocar Sant Fruitós del Bages

3- PLECS DE CONDICIONS
El projecte es desenvoluparà dins d’un àrea delimitada del Castell, marcada en vermell en la foto inferior, donant llibertat al concursant d’apropiar-se d’espais exteriors com l’era, així com la modificació dels accessos des del carrer sempre que millori justificadament l’estat actual.
El suport expositiu i explicatiu ha de quedar clarament dissenyat i relatat, dotant els espais de contingut, ja sigui en els elements de la zona del castell com en aquelles senyalitzacions i accessos a les tres ubicacions proposades.

4- PROJECTE
El lliurament abordarà tres escales successives de reflexió al voltant de la arquitectura de la pedra seca vinculada a la producció de vi al Bages, i farà la proposta en relació al context i als llocs dels exemples reals proposats, a l’espai expositiu que acollirà el centre d’interpretació al municipi de Talamanca, al discurs arquitectònic sobre els elements patrimonials que es vol destacar, i finalment, sobre la manera de mostrar la informació. Tota la informació s’inclourà en un panell DIN A2 Vertical
El lema triat figurarà a l’angle superior dret de cada un dels panells. No es permetran renders ni recreacions virtuals. L’idioma de presentació pot ser català i/o castellà.
Qualsevol proposta que el jurat estimi que deriva del plagi d’un projecte existent quedarà automàticament desqualificada. Serà responsabilitat dels participants qualsevol reclamació per part de tercers que pugui produir-se en relació a l’autoria del projecte presentat.

5- INSCRIPCIÓ
Els participants es podran registrar per missatge de correu electrònic a info@arqxarq.es aportant nom i dades de contacte, DNI, i titulació del sol·licitant principal.
La inscripció és única, independentment dels membres que signin el projecte, i atorgarà un numero de participant, que servirà per a identificar-se com a autor/autors. Les obres i tot el material enviat ha d’estar identificat amb el lema.

6- ENVIAMENT
Tota la documentació ha d’arribar a la seu d’ Arquitectes per l’Arquitectura a través del correu electrònic info@arqxarq.es abans del 12 de desembre de 2017.

7- PREMIS
El concurs es planteja a dues possibles rondes, en el que aquesta convocatòria valorarà només la primera d’elles.
En aquesta fase inicial quedaran tres equips finalistes, i el Jurat, constituït per tres arquitectes designats per Arquitectes per l’Arquitectura (Olga Felip, Ignacio Paricio, Ramon Valls), un representant de la Diputació de Barcelona (Juanjo Puigcorbé, Diputat de Cultura) i un representant de l’ajuntament de Talamanca (Josep Tarin, alcalde), concedirà un premi de 3.000 euros al projecte guanyador i dos mencions sense remuneració econòmica.
Si l’Ajuntament de Talamanca i/o la Diputació de Barcelona decidissin posar en marxa la construcció d’aquest projecte, els tres equips finalistes d’aquest concurs accedirien directament a la segona fase sense passar per la selecció de currículums prèvia.

El premi podrà ser declarat desert si així ho considerarà la majoria -meitat més un- dels membres del Jurat. El resultat del concurs es comunicarà als guanyadors desprès de la signatura de l’acta del jurat.
L’entrega del premi es realitzarà el gener de 2018. Arquitectes per l’Arquitectura informarà degudament del lloc i data de l’entrega.

8- ACEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura suposa la plena acceptació d’aquestes bases. En cas de que es produeixi l’incompliment d’alguna d’elles, el projecte presentat serà exclòs del concurs.
Arquitectes per l’Arquitectura es reserva el dret a la modificació de qualsevol punt d’aquestes bases, així com de les dates i lloc de l’entrega del premi i mencions.