Aquest dijous s'inaugura el cicle d'activitats 'Absolutament Mode(rr)ns' al CoAC

Aquest dijous s'inaugura el cicle d'activitats 'Absolutament Mode(rr)ns' al CoAC

El dijous 3 de març, a les 19.30 h, arrenca el nou cicle d’activitats “Absolutament moder(rr)ns. Un panorama de la nova arquitectura local”, comissartiat per Moisés Puente.

El cicle pretén donar veu a les noves pràctiques de l’arquitectura contemporània local en una sèrie de conferències i accions que parteixen d’unes preguntes bàsiques, que al seu torn apel·len a aquella necessitat que el 1873 va plantejar Arthur Rimbaud: “Cal ser absolutament moderns”.

En què consisteix ser avui contemporani? Passa la contemporaneïtat necessàriament per certs grups i connexions imprescindibles (allò que en el seu moment es va anomenar avantguarda), o hi ha altres camins possibles per no perdre el pols amb el present? Quins són, si és que n’hi ha, aquests nous paradigmes de la contemporaneïtat? Es convidarà a tots els participants del cicle a respondre a aquesta sèrie de qüestions, bé sigui en format conferència o bé en les “Accions a l’Altell”, una sèrie d’accions conjuntes entre un artista i un estudi d’arquitectura.

El cicle s’estructura en una sèrie de conferències que, un cop al mes, de març a juny, seran seguides de la inauguració de les “Accions a l’Altell”.

“Absolutament moder(rr)ns” arrenca amb una sessió conjunta de conferències d’Arquitectura G, Studio Animal i Guillermo Santomà, que seran seguides de la inauguració de l’acció a l’altell per part de l’artista Carlos Valverde i l’estudi Flexo arquitectura.